1Allah.org

...Because You Need To Know!

Counter

Main Menu

تحريف کلام خدا_ض_۳۱ PDF Print E-mail
Wednesday, 01 June 2011 05:38

 

تحريف کلام خدا

يک سيستم رياضى ماورا انسانى قرآن را در بر گرفته است که محافظ و موثق هر جز آن است. نوزده سال پس از مرگ پيغمبر، بعضى از نويسندگان دو آيه دروغين به آخر سوره ۹، آخرين سوره وحى شده در مدينه، اضافه کردند. شواهدى که در اين ضميمه نشان داده شده است مسلما ً اين تزريقات انسانى را حذف ميکند، قرآن را به پاکى اوليه اش باز ميگرداند، و وظيقه اصلى کد رياضى قرآن را که محفظت قرآن از کوچکترين دستبردگى است ، نشان ميدهد. بنابراين، اين کد تزريقات دروغين ۱۲۹- ۹:۱۲۸ راافشاو تکذيب ميکند.

مسلما ً ما اين کتاب را فرستاده ايم، و مسلما ً، ما از آن محافظت خواهيم کرد [۱۵:۹ ]

قرآن آخرين کتاب خدا است. بنابراين از طريق الهى کاملا ً محافظت شده است. قادر توانا قرآن را بطور رياضى ترکيب کرده است تا ما را از نويسندگى الهى، و محفوظ بودن کامل قرآن اطمينان بخشد. همانطور که شواهد عينى در ضميمه ۱ ثابت کرده اند، چنين انشاء رياضى از توانايى انسان بسيار دور است. کوچکترين تخلف در آخرين کتاب خدا، ناهماهنگى آشکارى ظاهر ميسازد. کوچکترين تغييرى حتى در يک سوره، يا آيه، يا يک کلمه، يا حتى يک حرف بلافاصله آشکار ميشود.
نوزده سال پس از مرگ محمد (ص) ، پيغمبر خدا، در خلال سلطنت خليفه عثمان، کميته اى از نويسندگان تعيين شد تا نسخه هايى از قرآن تهيه کرده و به سرزمين هاى جديد مسلمان بفرستند. آن نسخه ها قرار بود از قرآن اصلى که با دست محمد (ص) نوشته شده بود تهيه شوند (ضميمه ۲۸ ).

اين کميته بوسيله عثمان بن عفان، على بن ابى طالب (ع) ، زيدبن ثابت، ابى بن کعب، عبدالله بن الزبير، سعيدبن العاص، و عبدالرحمن بن الحارث بن هشام گردانده ميشد. البته پيغمبر قرآن را به ترتيبى که وحى شده بود، نوشته بود (ضميمه ۲۳)، همراه با دستورات لازم که هر سوره و هر آيه در چه قسمتى قرار بگيرند. آخرين سوره اى که در مدينه وحى شد سوره ۹ بود. تنها سوره ۱۱۰ که سوره کوتاهى است، بعد از سوره ۹ در منا وحى شد.

کميته نويسندگان به سوره ۹ که رسيدند، آنرا درجاى صحيح خودش قرار دادند. يکى از نويسندگان پيشنها کرد تا دو آيه به احترام پيغمبر به قرآن اضافه کنند. اکثر نويسندگان موافقت کردند، بجز على (ع) که شديدا ً مخالفت کرد. او اصرار فراوان داشت که کلام خدا که آخرين پيغمبر خدا با دستهاى خود نوشته است، هرگز نبايد تغيير داده شود.

اعتراض على (ع) در بسيارى از اسناد و مدارک نوشته شده است، اما من در اينجا اشاره کلاسيک آنرا ذکر ميکنم. اثر جلال الدين السيوطى، چاپ الازهريه، قاهره، مصر، سال ۱۲۱۸ هجرى، صحفه ۵۹ در زير درج شده است.
فعد على بن ابى طالب(ع) فى بيته فقيل ما اقعدک قال رابت کتاب الله يزادفيهفحدثت نفسى ان لا البس ردانى الا اصلاه حتى اجمعه

 


ترجمه : از على(ع) سئوال شد: "چرا در منزل ميماني" گفت، "چيزى به قرآن اضافه شده است و عهد کرده ام تا قرآن اصلاح نشود هرگز لباس خيابان نپوشم، مگر براى نماز."

ابعاد اين جنايت عظيم را ميتوان با نگاهى به نتايج آن درک کرد:

(۱) عثمان بقتل رسيد و على خليفه چهارم منصوب شد.

(۲) جنگ پنچاه ساله اى بين خليفه جديد و طرفدارانش از يک طرف، و محمديانى که قرآن را تحريف کرده بودند، از طرف ديگر، در گرفت.

(۳) على (ع) به شهادت رسيد، و سرانجام همه خاندانش، خاندان پيغمبر، بجز عده اى زن و بچه، بقيه کشته شدند.
(۴) اين مصيبت منجر شد به جنگ معروف کربلا، جاييکه فرزند على(ع) ، حسين(ع) ، و خانواده اش قتل عام شدند.

(۵) مسلمانان براى ۱۴۰۰ سال از قرآن صحيح و تغيير نيافته محروم شدند.

بالاخره تحريف کنندگان قرآن در جنگ پيروز شدند، و تاريخ "رسمى" که به دست ما رسيد، ديدگاه برندگان را نشان داد. اين پيروزى ظاهرى دشمنان خدا، البته بر طبق خواست خدا بود. بيست سال بعد از مرگ پيغمبر، بت پرستانى که در فتح مکه از پيغمبر شکست خورده بودند (۶۳۲ ميلادى) دوباره به بت پرستى باز گشتند. خنده دار اينجا است که اين بار خود پيغمبر بت آنها بود. چنين بت پرستانى حقا ً استحقاق قرآن خالص را نداشتند. در نتيجه مؤمنان واقعى که سعى داشتند قرآن را بحالت نخست باز گردانند، به رحمت شهادت رسيدند، و پيروزى ظاهرى نصيب تحريف کنندگان کلام خدا شد.

اولين خليفه در زمان صلح، بعد از اين جنگ طولانى و ويرانگر مروان بن الحکم بود ( سال ۶۵ هجرى، مصادف با سال ۶۸۴ ميلادى فوت کرد). يکى از اولين کارهايى که او انجام داد اين بود که قرآن اصلى را، قرآنى را که پيغمبر با دقت زياد با دست هاى خود نوشته بود، " از ترس اينکه مبادا باعث مشاجرات جديدى شود" از بين برد [رجوع شود به علوم القرآن اثر احمد فون دينفر، سازمان اسلامى ليسستر انگلستان، سال ۱۹۸۳، صفحه ۵۶]. در اينجا هر شخص باهوشى سئوال خواهد کرد : "اگر قرآن اصلى با قرآنى که در آن زمان در دست مردم بود يکسان بود، پس چرا مروان بن الحکم آنرا از بين برد!"

پس از بررسى قديمى ترين مراجع اسلامى، متوجه ميشويم که دو آيه دروغين ۱۲۹- ۹:۱۲۸ هميشه مورد سوء ظن بوده اند. براى مثال، در حديث معروف بخارى و اتقان معروف السيوطى، ميخوانيم که صحت هر آيه قرآن بوسيله شهود بسيار ى تأييد شده بود "بجز آيات ۱۲۸ و ۱۲۹ از سوره ۹ که تنها نزد خزيمه بن ثابت الانصارى پيدا شده بود."

هنگاميکه عده اى اين تبعيض نامناسب را مورد سئوال قرار دادند، شخصى حديثى ساخت که اظهار ميداشت، "شهادت خزيمه مساوى است با شهادت دو مرد!!!"

عجيب اينکه آيات دروغين ۱۲۹- ۹:۱۲۸ در چاپ هاى قرآنى باستانى "مکه اى" ناميده شده اند.

فرم عنوان سوره ۹ در قرآن استاندارد نشان ميدهد که اين سوره مدينه اى است، "بجز دو آيه آخر؛ آنها مکه اى هستند"!!!!
چطور اين آيات "مکه اى" را ميتوان با خزيمه پيدا کرد که از تازه مسلمانان مدينه بود!

چطور سوره مدينه اى شامل آيات مکه اى ميشود، هنگاميکه به رسم عمومى، همه وحى ها را بعد از هجرت پيغمبر از مکه، "مدينه اى" تلقى کرده اند!! با وجود اين اختلافات، بعلاوه ضد و نقيض هاى ديگرى در ارتباط با آيات ۱۲۹- ۹:۱۲۸، هيچکس جرأت نکرد صحت آنها ا مورد سؤال قرار دهد. اما کشف کد رياضى قرآن در سال ۱۹۷۴ عصر جديدى را آورد که در آن صحت هر عنصر قرآن ثابت ميشود (ضميمه ۱).

اضافه شدن دو آيه دروغين باعث نتايج زير شد :
(۱) نشان دادن عمل مهم سيستم رياضى قرآن،
(۲) نشان دادن معجزه اى بى نظير در حد خود، و
(۳) مشخص کردن مؤمنان حقيقى از منافقان.
ترجمه دو آيه دروغين در زير نشان داده شده است:

رسولى از ميان شما بر شما آمده است که نميخواهد هيچ سختى بر شما وارد شود، و به فکر شما است و نسبت به مؤمنان دلسوز است، مهربانترين. آگر آنها روى بگردانند، پس بگو، "خدا براى من کافى است، هيچ خدايى نيست بجز او. من به او توکل ميکنم. او پروردگار عرش عظيم است."

شواهد عينى

[۱] اولين تخلف در کد قرآن بواسطه ۱۲۹- ۹:۱۲۸ هنگامى ظاهر شد که معلوم شد کلمه "خدا" در قرآن ۲۶۹۹ مرتبه تکرار شده است که بر عدد ۱۹ قابل قسمت نيست، مگر اينکه يکى از آن کم کنيم. شمارش کلمه "خدا" در پايين هر يک از صفحات اين ترجمه داده شده است. حاصل جمعى که در آخر قرآن نشان داده شده ۲۶۹۸ يا ۱۴۲×۱۹ است، زيرا دو آيه دروغين ۱۲۹-۹:۱۲۸ از آن حذف شده است.

[۲] مجموع شماره آياتى که کلمه "خدا" در آنها ذکر گرديده است ۱۱۸۱۲۳ يا ۶۲۱۷× ۱۹ است. اين مجموع از جمع کردن شماره هر آيه که کلمه "خدا" در آن تکرار شده با يکديگر بدست آمده است. اگر آيه دروغين ۹:۱۲۹ به حساب آورده شود، اين پديده از بين خواهد رفت.

[۳] همانطور که در پايان سوره ۹ در اين ترجمه نشان داده شده است، مجموع تکرار کلمه "خدا" تا آخر سوره ۹، ۱۲۷۳ مرتبه است يا ۶۷×۱۹. آگر آيات دروغين ۱۲۹-۹:۱۲۸ را به حساب آوريم، اين محموع ۱۲۷۴ ميشود که بر ۱۹ قابل قسمت نيست.

[۴] مجموع تعداد تکرار کلمه "خدا" از اولين پاراف قرآنى( "ن" از ۶۸:۱) ۲۶۴۱ است يا ۱۳۹× ۱۹. چون نوشتن فهرست سوره هاى خارج از قسمت حروف پاراف دار قرآن آسان تر است، جدول ۱ نشان ميدهد که کلمه "خدا" ۵۷ مرتبه در آن قسمت تکرار شده است. با کم کردن ۵۷ از مجموع کل تکرار کلمه "خدا،" حاصل ميشود ۱۳۹×۱۹=۲۶۴۱=۵۷-۲۶۹۸ از اولين پاراف تا آخرين پاراف تا آخرين پاراف. اگر ترزيقات انسانى ۱۲۹-۹:۱۲۸ را با آنها بشماريم، تعداد کلمات "خدا" در قسمت پاراف دار ۲۶۴۲ ميشود که بر ۱۹ قابل قسمت نيست.

 

 

 

 

جدول ۱ : تکرار کلمه "خدا" خارج از قسمت سوره هاى پاراف دار

شماره سوره

تکرار کلمه "خدا"

شماره سوره

تکرار کلمه "خدا"

۱

۲

۸۴

۱

۶۹

۱

۸۵

۳

۷۰

۱

۸۷

۱

۷۱

۷

۸۸

۱

۷۲

۱۰

۹۱

۲

۷۳

۷

۹۵

۱

۷۴

۳

۹۶

۱

۷۶

۵

۹۸

۳

۷۹

۱

۱۰۴

۱

۸۱

۱

۱۱۰

۲

۸۲

۱

۱۱۲

۲

     

۵۷= ۱۹×۳

 

 

جدول ۲: کلمه "خدا" از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى

شماره

شماره سوره

آيات با کلمه " خدا "

۱.

۹

۱۰۰

۲.

۱۰

۴۹

۳.

۱۱

۳۳

۴.

۱۲

۳۴

۵.

۱۳

۲۳

۶.

۱۴

۲۸

۷.

۱۵

۲

۸.

۱۶

۶۴

۹.

۱۷

۱۰

۱۰.

۱۸

۱۴

۱۱.

۱۹

۸

۱۲.

۲۰

۶

۱۳.

۲۱

۵

۱۴.

۲۲

۵۰

۱۵.

۲۳

۱۲

۱۶.

۲۴

۵۰

۱۷.

۲۵

۶

۱۸.

۲۶

۱۳

۱۹.

۲۷

۶

-----

-----

-----

۱۹

۳۴۲

۵۱۳

تعداد سوره ها = ۱۹.
مجموع شماره سوره ها = ۳۴۲ = ۱۸ × ۱۹
مجموع شماره آيات = ۵۱۲ = ۲۷× ۱۹

 

[۵] سوره ۹ پاراف قرآنى ندارد و اگر به ۸۵ سوره اى که پاراف قرآنى ندارند نگاه کنيم، متوجه ميشويم که کلمه "خدا" در ۵۷ سوره از اين سوره ها تکرار شده است ، ۳×۱۹.
مجموع آيات در سوره هايى که کلمه "خدا" در آنها ذکر شده است ۱۰۴۵ يا ۵۵×۱۹ است. اگر ۱۲۹- ۹:۱۲۸ را هم بشماريم، به تعداد آياتى که داراى کلمه "خدا" هستند يکى اضافه ميشود.

[۶] کلمه "خدا" از جايى که بسم الله جا افتاده است (سوره ۹)، تا بسم الله اضافى (سوره ۲۷)، در ۵۱۳ آيه تکرار شده است، ۲۷×۱۹، در خلال ۱۹ سوره (جدول ۲). اگر آيات دروغين ۱۲۹- ۹:۱۲۸ را هم به حساب آوريم، تعداد آياتى که شامل کلمه " خدا" هستند، ۵۱۴ خواهد شد و اين پديده از بين ميرود.

[۷] کلمه "اله" در آيه ۹:۱۲۹ ذکر شده است. مجموع تکرار اين کلمه در قرآن ۹۵ مرتبه است يا ۵×۱۹. با اضافه کردن دو آيه ۱۲۹- ۹:۱۲۸ تعداد اين کلمه يکى زيادتر ميشود که ميشود ۹۶.

[۸] فهرست کلمات قرآن، ۱۱۶ کلمه "رسول" را نشان ميدهد. يکى از اين کلمات در ۹:۱۲۸ آمده است. با برداشتن اين آيه دروغين ۱۱۵ کلمه "رسول" باقى ميماند. "رسول" ديگرى که بايد حذف شود در آيه ۱۲:۵۰ است، چون اشاره به "رسول فرعون" دارد، نه رسول خدا. بنابراين، مجموع تکرار "رسول" خدا ميشود ۱۱۴، يا ۶×۱۹.

[۹] کلمه مهم ديگرى که در آيات دروغين ۱۲۹- ۹:۱۲۸ ذکر شده است، کلمه "رحيم" است. اين کلمه در قرآن فقط بعنوان اسم خاص خدا بکار رفته است، و بعد از حذف کلمه "رحيم" از ۹:۱۲۸ که در اشاره به پيغمبر است، مجموع تعداد تکرار آن ۱۱۴ يا ۶×۱۹ ميشود. طبق ۷۲:۲۱، ۱۰:۴۹، ۷:۱۸۸ پيغمبر اصلا ً قدرت رحمت نداشت.

[۱۰] فهرست کلمات قرآن ۲۲ تکرار کلمه "عرش" را نشان ميدهد. بعد از حذف آيه دروغين ۹:۱۲۹ و "عرش" يوسف که در ۱۲:۱۰۰ ذکر شده است، و "عرش" مکله سبا (۲۷:۲۳)، فقط ۱۹ کلمه "عرش" ميماند. اين ثابت ميکند که کلمه "عرش" ۹:۱۲۹ به قرآن تعلق ندارد.

[۱۱]فرمان قرآنى "قل" (بگو) در قرآن ۳۳۲ مرتبه تکرار شده است. همچنين کلمه "قالو" (آنها گفتند) ۳۳۲ مرتبه تکرار شده است. چون آيه دروغين ۹:۱۲۹ داراى کلمه "قل" هست، اضافه شدن آن اين پديده رياضى قرآنى را از بين ميبرد.

[۱۲] قرآن شامل ۶۲۳۴ آيه شماره دار و ۱۱۲ آيه بدون شماره است (بسم الله). پس مجموع تعداد آيات در قرآن ۶۳۴۶ است يا ۳۳۴×۱۹. آيات دروغين ۱۲۹- ۹:۱۲۸ اين معيار مهم کد قرآنى را نقض ميکنند.
[۱۳] بعلاوه نقض تعداد کلماتيکه در بالا ذکر شد، ۱۲۹- ۹:۱۲۸ ساختمان رياضى قرآن را هم نقض ميکند. هنگامى که تعداد آيات هر سوره را باضافه مجموع شماره آيات ( + ......+۳+۲+۱ جاييکه مساوى است با تعداد آيات) باضافه تعداد هر سوره کنيم، حاصل جمع کل براى تمام قرآن ۳۴۶۱۹۹ ميشود، يا ۹۵۹۱۹×۱۹.

اين پديده صحت هر آيه قرآن را تأييد ميکند بجز ۱۲۹- ۹:۱۲۸. جدول ۳ شرح خلاصه محاسبات قسمت ۱۳ است. اگر آيات دروغين ۱۲۹- ۹:۱۲۸ را به حساب آوريم اين پديده غير ممکن ميشود.


جدول ۳ : کد رياضى سوره ها و آيات قرآن بر پايه "۱۹"

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع آيات

جمع کل

۱

۷

۲۸

۳۶

۲

۲۸۶

۴۱۰۴۱

۴۱۳۲۹

-

-

-

-

۹

۱۲۷

۸۱۲۸

۸۲۶۴

-

-

-

-

۱۱۴

۶

۲۱

۱۴۱

۶۵۵۵

۶۲۳۴

۳۳۳۴۱۰

۳۴۶۱۹۹=
۱۹×۱۹×۹۵۹

 

[۱۴] اگر همان محاسباتى را که در قسمت شماره ۱۳ انجام داديم، ادامه دهيم، اما اين مرتبه فقط براى ۸۵ سوره بدون پاراف که همچنين شامل سوره ۹ هم ميشوند، باز حاصل جمع بر ۱۹ قابل قسمت خواهد بود. حاصل جمع براى کليه سوره هاى بدون پاراف ۱۵۶۰۶۶ يا ۸۳۱۴ ×۱۹است. اين نتيجه بستگى دارد به اينکه سوره ۹ شامل اين نتيجه بستگى دارد به اينکه سوره ۹ شامل ۱۲۷ آيه باشد نه ۱۲۹ آيه. اطلاعات در جدول ۴ نشان داده شده است. آيات دروغين اين معيار را از بين ميبرند.


جدول ۴ : کد رياضى ۸۵ سوره بدون پاراف قرآن

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع آيات

جمع کل

۱

۷

۲۸

۳۶

۴

۱۷۶

۱۵۵۷۶

۱۵۷۵۶

-

-

-

-

۹

۱۲۷

۸۱۲۸

۸۲۶۴

-

-

-

-

۱۱۴

۶

۲۱

۱۴۱

     

۱۵۶۰۶۶
= ۱۹×۸۲۱۴

 

[۵] با اضاقه کردن شماره سوره کليه سوره هاى بدون پاراف (۸۵ سوره)، به تعداد آياتشان از ابتداى قرآن تا انتهاى سوره ۹، عدد ۷۰۳ يا ۳۷ ×۱۹ حاصل ميشود. اطلاعات کامل در جدول ۵ نشان داده شده است. اين پديده به اين بستگى دارد که سوره ۹ شامل ۱۲۷ آيه باشد.


جدول ۵ : سوره هاى بدون پاراف از ابتداى قرآن تا سوره ۹

شماره سوره

تعداد آيات

جمع کل

۱

۷

۸

۴

۱۷۶

۱۸۰

۵

۱۲۰

۱۲۵

۶

۱۶۵

۱۷۱

۸

۷۵

۸۳

۹

۱۲۷

۱۳۶

   

۷۰۳= (۱۹×۳۷)


[۱۶] با اضافه کردن شماره سوره هاى بدون پاراف به تعداد آيات، باضافه مجموع شماره آيات از بسم الله جا افتاده (۹:۱) تا آخر قرآن، حاصل جمع مساوى است با ۱۱۶۰۹۰ يا ۶۱۱۰× ۱۹.
اين اطلاعات در جدول ۶ ذکر شده است. اگر آيات ۱۲۹- ۹:۱۲۸ بشماريم،تعداد آيات سوره ۹ ميشود ۱۲۹، و حاصل جمع کل ميشود ۱۱۶۳۴۹ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست.

 

جدول ۶ : ۸۵ سوره بدون پاراف و آياتشان از بسم الله جا افتاده     (سوره ۹) تا آخر قرآن

سوره
شماره

تعداد
آيات

مجموع تعداد آيات

جمع کل

۹

۱۲۷

۸۱۲۸

۸۲۶۴

۱۶

۱۲۸

۸۲۵۶

۸۴۰۰

-

-

-

-

۱۱۳

۵

۱۵

۱۳۳

۱۱۴

۶

۲۱

۱۴۱

     

۱۱۶۰۹۰
(۱۹x۶۱۱۰)

                                                                              

[۱۷] هنگاميکه همان محاسبات قسمت شماره ۱۶ را براى کليه آيات از بسم الله جا افتاده سوره ۹ بسم الله اضافى سوره ۲۷ انجام دهيم، حاصل جمع ل ۱۱۹۹۶۶ يا ۶۳۱۱۴ ×۱۹ ميشود. اگر تعداد آيات سوره ۹، ۱۲۹ بود، اين پديده از بين ميرفت، حاصل جمع بر ۱۹ قابل قسمت نمى شد. چون اين پديده مربوط است به نبودن بسم الله در سوره ۹، در نتيجه در ضميمه ۲۹ توضيحات کامل بصورت جدول آمده است.

[۸] چنانجه همان محاسباتى که در شماره ۱۶ و ۱۷ آمده است، از بسم الله جا افتاده (۹:۱) تا آيه اى که در آن عدد ۱۹ ذکر شده است (۷۴:۳۰) انجام شود، متوجه ميشويم که حاصل جمع کل ۲۰۷۶۷۰ ميشود يا ۱۰۹۳۰× ۱۹ (جدول ۷). سوره ۹ بايد ۱۲۷ آيه داشته باشد.


جدول ۷ : سوره ها و آيات از بسم الله جا افتاده تا ۷۴:۳۰

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع تعداد آيات

مجموع

۹

۱۲۷

۸۱۲۸

۸۲۶۴

۱۰

۱۰۹

۵۹۹۵

۶۱۱۴

-

-

-

-

۷۳

۲۰

۲۱۰

۳۰۳

۷۴

۳۰

۴۶۵

۵۶۹

۲۷۳۹

۴۲۸۸

۲۰۰۶۴۳

۲۰۷۶۷۰
۱۹×۱۰۹۳۰

 

[۱۹] سوره ۹ داراى ۱۲۷ آيه است. مجموع ارقام عدد ۱۲۷ مى شود ۱۰= ۷+۲+۱. حال به آياتى که مجموع ارقامشان ۱۰ ميشود نگاه ميکنيم، از بسم الله جا افتاده سوره ۹ تا بسم الله اضافى سوره ۲۷. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، حاصل جمع کل ميشد ۲۴۷۲، بجاى ۲۴۷۰ (۱۳۰×۱۹)؛ ۲۴۷۲ بر ۱۹ قابل قسمت نيست و اين پديده از بين ميرفت. اطلاعات مربوطه در جدول ۸ آمده است.


جدول ۸ : آياتى که مجموع ارقامشان ميشود ۱۰، از ۹:۱ تا ۲۷:۲۹

شماره سوره

تعداد آيات

آياتى که مجموع ارقامشان ميشود ۱۰، از ۹:۱ تا ۲۷:۲۹

مجموع

۹

۱۲۷

۱۲

۱۴۸

۱۰

۱۰۹

۱۰

۱۲۹

۱۱

۱۲۳

۱۱

۱۴۵

۱۲

۱۱۱

۱۰

۱۳۳

۱۳

۴۳

۳

۵۹

۱۴

۵۲

۴

۷۰

۱۵

۹۹

۹

۱۲۳

۱۶

۱۲۸

۱۲

۱۵۶

۱۷

۱۱۱

۱۰

۱۳۸

۱۸

۱۱۰

۱۰

۱۳۸

۱۹

۹۸

۹

۱۲۶

۲۰

۱۳۵

۱۲

۱۶۷

۲۱

۱۱۲

۱۰

۱۴۳

۲۲

۷۸

۷

۱۰۷

۲۳

۱۱۸

۱۱

۱۵۲

۲۴

۶۴

۶

۹۴

۲۵

۷۷

۷

۱۰۹

۲۶

۲۲۷

۲۲

۲۷۵

۲۷

۲۹

۲

۵۸

       

۳۴۲

۱۹۵۱

۱۷۷

۲۴۷۰

۳۴۲ = ۱۹×۱۸ & ۲۴۷۰ = ۱۹×۱۳۰

 

[۲۰] تحريف کنندگان ميخواستند که ما باور کنيم سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه است. عدد ۱۲۹ به "۹" ختم ميشود. بياييد اولين و آخرين سوره اى را که تعداد آياتش به "۹" ختم ميشود، بررسى کنيم. اينها سوره هاى ۱۰ و ۱۰۴ هستند. باضافه کردن شماره سوره به تعداد آيات، باضافه مجموع شماره آيات از سوره ۱۰ تا سوره ۱۰۴، جمع کل ۲۳۶۵۵ يا ۱۲۴۵×۱۹ را بدست مى آوريم. توضيحات در جدول ۹ نشان داده شده است. با به حساب آوردن سوره ۹ با تعداد آيات اشتباه، ۱۲۹، هم مجموع شماره آيات تغيير ميکرد، و هم حاصل جمع کل- مجموع شماره آيات ميشد، ۷۵۶=۱۲۹+۶۲۷ و حاصل جمع کل ۲۳۶۵۵ نميشد- در نتيجه کد قرآن نقض ميشد (جدول ۹).

 

جدول ۹ : همه سوره هاييکه شماره آيات آنها به عدد "۹" ختم ميشود

سورهشماره

تعداد آيات

مجموع تعداد آيات

مجموع

۱۰

۱۰۹

۵۹۹۵

۶۱۱۴

۱۵

۹۹

۴۹۵۰

۵۰۶۴

۲۹

۶۹

۲۴۱۵

۲۵۱۳

۴۳

۸۹

۴۰۰۵

۴۱۳۶۷

۴۴

۵۹

۱۷۷۰

۱۸۷۳

۴۸

۲۹

۴۳۵

۵۱۲

۵۲

۴۹

۱۲۲۵

۱۳۲۶

۵۷

۲۹

۴۳۵

۵۲۱

۸۱

۲۹

۴۳۵

۵۴۵

۸۲

۱۹

۱۹۰

۲۹۱

۸۷

۱۹

۱۹۰

۲۹۶

۹۶

۱۹

۱۹۰

۳۰۵

۱۰۴

۹

۴۵

۱۵۸

۷۴۸

۶۲۷

۲۲۲۸۰

۲۳۶۵۵
(۱۹x۱۲۴۵)

 

[۲۱] آيات اضافه شده ۱۲۹ و ۱۲۸ در انتهاى سوره ۹ آمده اند. اگر به اعداد ۱۲۸ و ۱۲۹ توجه کنيم دو تا ۱ و دو تا ۲ و يک ۸ و يک ۹ ميبينيم. حالا بياييد همه آيات قرآن را بررسى کنيم، و همه عددهاى ۱ قرآن را بشماريم. يعنى ۱ هايى که در آيات ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳..... ۲۱، ۳۱ و غيره ميبينيم. مجموع تعداد ۱ ها ميشود ۲۵۴۶ (۱۳۴×۱۹) در صورتى که از تعداد صحيح آيات در سوره ۹ استفاده کرده باشيم يعنى ۱۲۷. اگر ۱۲۸ و ۱۲۹ را بحساب مى آورديم حاصل جمع کل ۲۵۴۸ ميشد که بر ۱۹ قابل قسمت نيست (جدول ۱۱).

[۲۲] چون سوره ۹ از سوره هاى بدون پاراف است، پس بياييد به کليه شماره آيات در ۸۵ سوره بدون پاراف قرآنى توجه کنيم و تمام "۱" هايى را که مى بينيم بشماريم. همانطور که در جدول ۱۰ نشان داده شده است، مجموع ارقام "۱" در سوره هاى بدون پاراف ۱۴۰۶ يا ۷۴×۱۹ ميشود. بديهى است که اگر سوره ۹، ۱۲۹ آيه داشت، دو "۱" اضافى از اعداد ۱۲۸ و ۱۲۹ بدست مى آمد که کد قرآنى را نقض ميکردند.

جدول ۱۰ : شمردن همه ۱ ها در ۸۵ سوره بدون پاراف

سوره

تعداد آيات

تعداد ۱ ها

۱

۷

۱

۴

۱۷۶

۱۱۵

-

-

-

۹

۱۲۷

۶۱

-

-

-

۱۱۳

۵

۱

۱۱۴

۶

۱

   

---

   

۱۴۰۶ (۱۹×۷۴)

 

[۲۳] حال بياييد عملياتى را که در قسمتهاى ۲۱ و ۲۲ براى رقم "۱" شرح داده شده است، ادامه دهيم، و اين مرتبه کليه "۲" ها و "۸" ها و "۹" ها را در همه شماره آيات قرآن بشماريم. همانطور که در جدول ۱۱ نشان داده شده است، مجموع تعداد کليه ارقام ۲، ۸، ۹ ميشود ۳۳۸۲ يا ۱۷۸×۱۹. حاصل جمع کل همه "۱" ها و "۲" ها و "۸" ها و "۹" ميشود ۵۹۲۸=۲۳۸۲+۲۵۴۶ يا ۳۱۲×۱۹. ما در اين پديده قابل ملاحظه تک تک آيات قرآن را مورد برسى قرار داده، و تک تک ارقامى را که اعداد ۱۲۸ و ۱۲۹ را ميسازند، آزمايش کرديم. از آنجايى که ۱۲۸ و ۱۲۹ داراى ۶ رقم هستند، اگر اين ۲ آيه اضافه شده بوسيله انسان را هم بشماريم، مجموع تعداد اين رقم ها در کل قرآن ميشود ۵۹۳۴=۶+۵۹۲۸ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست.

[۲۴] مجموع تعداد کليه ارقام (۱ تا ۹) در تمام شماره آيات ۸۵ سوره بدون پاراف قرآنى که شامل سوره ۹ با ۱۲۷ آيه ميشود، ۲۷۰۷۵ يا ۷۵۱۹×۱۹ است.

[۲۵] از مجموع ارقام سوره ها و آيات قرآن عددى بدست مى آيد که قابل قسمت به ۱۹ است، در صورتى که تعداد صحيح آيات براى سوره ۹ در نظر گرفته شده باشد، يعنى ۱۲۷. براى اين کار فهرستى از ۱۱۴ سوره قرآن و تعداد آيات هر سوره تهيه کنيد. ارقام هر شماره سوره را با هم جمع کنيد. مجموع ارقام ۱=۱۰، ۲=۱۱، ۳=۱۲، ۱۸=۹۹ و الى آخر. مجموع براى همه سوره ها ۹۷۵ ميشود. همين عمل را براى تعداد آيات هر سوره تکرار کنيد. براى مثال سوره ۲ شامل ۲۸۶ آيه است، مجموع ارقام آن ميشود ۱۶=۶+۸+۲.
براى سوره ۹، مجموع ارقام تعداد آيات ميشود ۱۰=۷+۲+۱. مجموع براى همه ۱۱۴ سوره ميشود ۹۰۶. بنابراين حاصل جمع کل براى ارقام کليه سوره ها و آيات ميشود: ۹۹×۱۹ = ۱۸۸۱ = ۹۰۶ +۹۷۵. طبيعتا ً اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه باشد چنين ملاحظه اى غير ممکن خواهد بود. جدول ۱۲ شرح خلاصه محاسبات را نشان ميدهد.

جدول ۱۱ : شمارش ارقامى که اعداد ۱۲۸ و ۱۲۹ را در همه قرآن بوجود مى آورند

سوره

تعداد ۱ ها

تعداد ۲ ها

تعداد ۸ ها

تعداد ۹ ها

مجموع

۱

۱

۱

۰

۰

۲

۲

۱۵۹

۱۴۶

۵۵

۴۸

۴۰۸

-

-

-

-

-

-

۹

۶۱

۳۱

۲۲

۲۲

۱۳۶

۱۰

۳۱

۲۱

۲۱

۲۱

۹۴

-

-

-

-

-

-

۱۱۴

۱

۱

۰

۰

۲

 

-----

------

-----

----

----

 

۲۵۴۶

۱۶۴۱

۹۰۸

۸۳۳

۵۹۲۸

 

۱۹×۱۳۴

     

۱۹×۳۱۲

 

[۲۶] معجزه آسا است که اگر ارقام هر سوره در قرآن را با هم جمع کنيم و مجموع هر سوره را در مجموع ارقام شماره آيات آن، بجاى جمع کردن، ضرب کنيم، باز حاصل جمع کل بر ۱۹ قابل قسمت است. براى مثال، سوره ۲ داراى ۲۸۶ آيه است. مجموع ارقام آن ميشود ۱۶=۶+۸+۲. پس شما ۲ را در ۱۶ ضرب ميکنيد و حاصل ميشود ۳۲، بجاى جمع کردن ۱۶+۲ که در قسمت ۲۵ انجام داديم. اين عمل را براى هر سوره در قرآن انجام ميدهيم. حاصل جمع کل براى کليه سوره ها ۷۷۷۱ ميشود يا ۴۰۹×۱۹. بار ديگر تک تک آيات قرآن تاييد ميشوند، در حاليکه آيات دروغين بکلى تکذيب ميشوند. به جدول ۱۳ رجوع کنيد.


جدول ۱۳ : حاصل ضرب مجموع ارقام سوره ها و آيات قرآن

شماره سوره

شمارتعداد
آيات

ارقام سوره ها و آيات

 

حاصل ضرب مجموع ارقام سوره ها و آيات

سوره

 

آيات

 

۱

۷

۱

x

۷

=

۷

۲

۲۸۶

۲

x

۱۶

=

۳۲

۳

۲۰۰

۳

x

۲

=

۶

-

-

-

-

-

-

-

۹

۱۲۷

۹

x

۱۰

=

۹۰

-

-

-

-

-

-

-

۱۱۴

۶

۶

x

۶

=

۳۶

   

-----

 

-----

 

------

   

۹۷۵

 

۹۰۶

 

۷۷۷۱
(۱۹x۴۰۹)

۹۷۵+۹۰۶ = ۱۸۸۱ = ۱۹×۹۹

 

[۲۷] پديده واقعا ً هيبت انگيز ديگر : سوره ۹ سوره اى است با شماره فرد، و اگر همان عملياتى را که در بالا شرح داديم فقط براى سوره هاى فرد انجام دهيم، متوجه ميشويم که مجموع براى سوره ها ميشود ۵۱۳ (۲۷×۱۹)، و مجموع براى آيات ميشود ۴۳۷ (۲۳×۱۹)، و حاصل جمع کل هر دو ۹۵۰= ۴۳۷+۵۱۳ يا (۵۰×۱۹) است. جدول ۱۴ اين پديده جالب توجه را تشريح ميکند.


جدول ۱۴ : همان اطلاعات در جدول ۱۲، اما فقط براى سوره هاى فرد

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع تعداد آيات
سوره

ارقام آيات

مجموع

۱

۷

۱

۷

۸

۳

۲۰۰

۳

۲

۵

-

-

-

-

-

۹

۱۲۷

۹

۱۰

۱۹

-

-

-

-

-

۱۱۳

۵

۵

۵

۱۰

   

---

---

---

   

۵۱۳
(۱۹x۲۷)

۴۳۷
(۱۹x۲۳)

۹۵۰
(۱۹x۵۰)


[۲۸] بياييد تا کليه سوره هايى را که داراى ۱۲۷ آيه يا کمتر هستند، در نظر بگيريم. ۱۰۵ سوره اينچنين هستند، مجموع شماره سوره هاى اين ۱۰۵ سوره، باضافه مجموع شماره آيات آنها ميشود ۱۰۹۶۳ يا ۵۷۷ ×۱۹. سوره ۹ تنها سوره اى است که ۱۲۷ آيه دارد. به جدول ۱۵ توجه کنيد. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، در فهرست اين سوره ها قرار نميگرفت، و حاصل جمع کل ۱۰۸۲۷ ميشد (۱۲۶-۱۰۹۶۳) و اين پديده از بين ميرفت، و کد رياضى قرآن بهم ميخورد.

جدول ۱۵ : کد رياضى همه سوره هاييکه تعداد آيات آنها کمتر از ۱۲۷ است

سورهشماره

تعدادآيات

مجموع

۱

۷

۸

۵

۱۲۰

۱۲۵

۸

۷۵

۸۳

۹

۱۲۷

۱۳۶

-

-

-

۱۱۳

۵

۱۱۸

۱۱۴

۶

۱۲۰

---

---

---

۶۴۳۴

۴۵۲۹

۱۰۹۶۳=۱۹×۵۷۷

 

[۲۹] از آنجاييکه سوره ۹ جزء سوره هاى فرد است، و تعداد آياتش هم فرد است، پس به سوره هاى فردى که آياتشان هم فرد است توجه ميکنيم. ۲۷ سوره پيدا ميکنيم : ۱، ۹، ۱۱، ۱۳،۱۵، ۱۷، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۳، ۳۵،۳۹،۴۳،۴۵،۵۷،۶۳،۸۱،۸۷،۹۱،۹۳،۹۷،۱۰۱،۱۰۳،۱۰۵،۱۰۷،۱۱۱ و ۱۱۳. اين سوره ها به ترتيب از: ۷،۱۲۷،۱۲۳،۴۳،۹۹،۱۱۱،۷۷،۹۳،۶۹،۷۳،۴۵،۷۵،۸۹،۳۷،۲۹،۱۱،۲۹،۱۹،۱۵،۱۱، ۵، ۱۱ن ۳، ۵، ۷، ۵، و ۵ آيه تشکيل شده اند. مجموع اين شماره سوره ها باضافه مجمع شماره آيات آنها ميشود ۲۷۷۴ يا ۱۴۶× ۱۹.
اگر شماره آيات اشتباه را براى سوره ۹ در نظر بگيريم، يعنى ۱۲۹، اين معجزه از بين خواهد رفت.

[۳۰] تعداد صحيح آيات سوره ۹، ۱۲۷ است و اين يک عدد اول است- به هيچ عددى بجز ۱ و خودش قابل قسمت نيست. حال بياييد تا به همه سوره هايى که تعداد آياتشان عدد اول است نگاه کنيم. اين سوره ها به قرار زير هستند : ۱ ،و ۱۱۳. عداد آيات در اين سوره ها به ترتيب ۷و ۵ هستند. اگر ارقام اين سوره ها را با هم جمع کنيد، عدد ۱۳۷ بدست مى آيد، در حالى که مجموع ارقام آيات ميشود ۱۲۹. حاصل جمع کل همه ارقام ميشود ۱۴× ۱۹=۲۶۶=۱۲۹+۱۳۷.

[۳۱] تحريق کنندگان دو آيه دروغين به سوره ۹ اضافه کردند، و اين باعث شد تا سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه شود. از آنجايى که عدد ۱۲۹ عددى ۳ رقمى است و بر ۳ قابل قسمت است، پس به سوره هاى دگيرى که شماره آيات آنها بر ۳ قابل قسمت هستند و ۳ رقمى هستند ، توجه ميکنيم. مجموع اين شماره سوره ها ميشود ۷۱ و مجموع شمار آيات ميشود ۷۶۵. حاصل جمع کل ميشود: ۸۳۶ = ۷۶۵+ ۷۱ يا ۴۴ ×۱۹. اطلاعات در جدول ۱۶ نشان داده شده است

.

جدول ۱۶ : همه سوره هاييکه شماره آياتش
۳ رقمى است، و بر ۳ قابل قسمت است

سوره

تعداد آيات

مجموع

۵

۱۲۰

۱۲۵

۶

۱۶۵

۱۷۱

۱۱

۱۲۳

۱۳۴

۱۲

۱۱۱

۱۲۳

۱۷

۱۱۱

۱۲۸

۲۰

۱۳۵

۱۵۵

---

---

---

۷۱

۷۶۵

۸۳۶
۱۹×۴۴

 

اگر سوره ۹ ، ۱۲۹ آيه داشت، قسمتى از اين جدول بود، و اين پديده را از بين ميبرد.

[۳۲] اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، همانطور که تحريف کنندگاه ميخواستند ما باور کنيم، پس بياييد به سوره هايى که داراى ۱۲۹ آيه يا بيشتر هستند توجه کنيم. ۸ سوره اينچنين پيدا ميکنيم. اين اطلاعات در جدول ۱۷ نشان داده شده اند. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، مجموع تعداد آيات ميشد : ۱۷۰۶= ۱۲۹+۱۵۷۷، که بر ۱۹ قابل قسمت نيست.

جدول ۱۷ : همه سوره هاييکه داراى
۱۲۹ سوره يا بيشتر هستند

شماره سوره

تعداد آيات

۲

۲۸۶

۳

۲۰۰

۴

۱۷۶

۶

۱۶۵

۷

۲۰۶

۲۰

۱۳۵

۲۶

۲۲۷

۳۷

۱۸۲

 

----

 

۱۵۷۷=
۱۹×۸۳

 

[۳۳] اعداد ۱۲۷، ۱۲۸، و ۱۲۹ دو رقم کشترک دارند، "۱" و "۲". حال بياييد به همه سوره هايى که تعداد آياتشان ۱ و ۲ دارد توجه کنيم. با جمع شماره سوره ها باضافه تعداد آيات، عدد ۱۱۵۹ يا ۶۱ ۱۹ را بدست مى آوريم. به جدول ۱۸ توجه کنيد.
اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، مجموع ميشد ۱۱۶۱=۲+۱۱۵۹ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست.


جدول ۱۸ : سوره هاييکه آخرين آيات آنها داراى اعداد "۱" و "۲" هستند با آيات مورد سئوال (۱۲۹ و ۱۲۸ ، ۱۲۷ )

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع

۵

۱۲۰

۱۲۵

۹

۱۲۷

۱۳۶

۱۱

۱۲۳

۱۳۴

۱۶

۱۲۸

۱۴۴

۲۱

۱۱۲

۱۳۳

۳۷

۱۸۲

۲۱۹

۶۵

۱۲

۷۷

۶۶

۱۲

۷۸

۹۲

۲۱

۱۱۳

---

----

---

۳۲۲

۸۳۷

۱۱۵۹=
۱۹×۶۱

 

[۳۴] سوره ۹ سوره اى است يک رقمى که که عداد آيات آن داراى عدد ۱ و ۲ ميباشد. فقط يک سوره ديگر هست که داراى چنين مشخصاتى است: سوره ۵ که يک رقمى است، و داراى ۱۲۰ آيه است. همانطور که در جدول ۱۹ نشان داده شده است، عداد آيات اين دو سوره ميشود ۱۳×۱۹=۲۴۷=۱۲۷+۱۲۰. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، مجموعميشد ۲۴۹=۲+۲۴۷ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست.

جدول ۱۹ : تنها سوره ييکه يک رقمى هستند و آيات آنها داراى اعداد "۱" و "۲" هستند

شماره سوره

تعداد آيات

۵

۱۲۰

۹

۱۲۷

 

---

 

۲۴۷=۱۹×۱۳

 

[۳۵] کليه سوره هايى را که تعداد آيات آنها "۱" و "۲" دارد را بررسى کرديم.

حال بياييد به همه سوره هايى که تعداد آيات آنها با "۱" شروع ميشوند نگاه کنيم. ۳۰ سوره هستند که چنين مشخصاتى دارند: ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰،۱۰۱. تعداد آيات آنها به ترتيب ۱۷۶، ۱۲۰و ۱۱ هستند.
مجموع شماره آيات براى اين ۳۰ سوره ( ) ميشود ۱۲۶۱۲۲ يا
۶۶۳۸×۱۹. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، مجموع شماره آيات
۱۲۶۳۷۹=۱۲۶۱۲۲+۱۲۹ ميشد که بر ۱۹ قابل قسمت نيست.

[۳۶] سوره ۹ داراى ۱۲۷ آيه است ۷+۲+۱+۹ مساوى ميشود با ۱۹. حالا به کليه سوره هاييکه مجموع ارقام سوره و آيات آنها مساوى با ۱۹ ميشوند، نگاه ميکنيم. ۱۰ سوره داراى چنين مشخصاتى است و مجموع شماره سوره ها و تعداد آيات آنها ۱۲۱۶ است يا ۶۴ ×۱۹. اطلاعات در جدول ۲۰ نشان داده شده است.

جدول ۲۰ : همه سوره هاييکه مجموع ارقام شماره سوره و شناره آياتش ميشود ۱۹

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع

۹

۱۲۷

۱۳۶

۲۲

۷۸

۱۰۰

۲۶

۲۲۷

۲۵۳

۴۵

۳۷

۸۲

۵۴

۵۵

۱۰۹

۶۴

۱۸

۸۲

۷۲

۲۸

۱۰۰

۷۷

۵۰

۱۲۷

۷۸

۴۰

۱۱۸

۸۴

۲۵

۱۰۹

---

---

---

۵۳۱

۶۸۵

۱۲۱۶=۱۹×۶۴

 

جدول ۲۱: همه سوره هاييکه مجموع ارقام شماره سوره آنها ميشود۹ ،و مجموع ارقام آيات آنها ميشود ۱۰

آقاى گتوت آديسو ما از مسجد توسان ۲ کشف زير را پيدا کرده است.
[۳۷] سوره ۹ داراى ۱۲۷ آيه است، و (۹) باضافه (۷+۲+۱) ميشود ۱۹. ۳ سوره
ديگر در تمام قرآن هست که مجموع ارقام سوره آنها ميشود ۹، ۴۵، ۵۴، و ۷۲ هستند. آنها بترتيب داراى ۱۲۷، ۳۷، ۵۵، و ۲۸ آيه هستند. مجموع تعداد آيات در اين سه سوره ميشود ۲۴۷ يا ۱۳ ۱۹. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، به اين جدول تعلق نداشت. به جدول ۲۱ توجه کنيد.
جدول ۲۱: همه سوره هاييکه مجموع ارقام شماره سوره آنها ميشود۹ ، و مجموع ارقام آيات آنها ميشود ۱۰

شماره سوره

تعداد آيات

۹

۱۲۷

۴۵

۳۷

۵۴

۵۵

۷۲

۲۸

 

----

 

۲۴۷=۱۹×۱۳


[۳۸] اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، همانطور که تحريف کنندگان ادعا کردند، آنوقت فقط يک سوره ديگر در همه قرآن وجود داشت که مجموع ارقام سوره آن ميشد ۹ و مجموع ارقام آياتش ميشد ۱۲، اسما ً سوره ۲۷. همانطور که در جدول ۲۲ نشان داده شده است اين ترکيب با ۱۲۹ آيه در سوره ۹، با کد رياضى قرآن مطابقت ندارد.

 

جدول ۲۲: سوره هايى که مجموع شماره ارقام سوره آنها ميشود ۹، و مجموع ارقام تعدا آياتشان ميشود ۱۲، فرض بر اينکه سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه باشد

شماره سوره

تعداد آيات

۹

۱۲۹

۲۷

۹۳

 

---

 

۲۲۲(بر ۱۹ قابل قسمت نيست)

 

[۳۹] حال بياييد قرض کنيم که سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه است. از آنجاييکه عدد ۱۲۹ به "۹" ختم ميشود، بياييد به همه سوره هاييکه تعداد آيات آنها به "۹" ختم ميشوند، نگاه کنيم. ۱۳ سوره در قرآن پيدا ميکنيم که تعداد آيات آنها به "۹" ختم ميشوند. اين سوره ها عبارتند از : ۱۰ ،۱۵،۱۰۴. تعداد آيات آنها به ترتيب ۱۰۹، و ۹ است. همانطور که در جدول ۲۳ نشان داده شده است، نتايج بسيارى بدست خواهيم آورد که با کد قرآن مطابفت ميکند فقط در صورتيکه سوره ۹ را به حساب نياوريم. سوره ۹ و ۱۲۹ آيه ندارد. بدون سوره ۹ مجموع عداد آيات اين ۱۳ سوره ۶۲۷ ميشود يا ۳۳ ×۱۹. بعلاوه، شماره سوره باضافه مجموع شماره آيات ميشود ۲۳۶۵۵ يا ۱۲۴۵ ×۱۹. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه باشد اين پديده ها از بين خواهند رفت.

جدول ۲۳ : همه سوره هاييکه شماره آيات آنها به رقم "۹" ختم ميشوند

شماره سوره

تعدادآيات

مجموع شماره آيات

مجموع

۱۰

۱۰۹

۵۹۹۵

۶۱۱۴

۱۵

۹۹

۴۹۵۰

۵۰۶۴

۲۹

۶۹

۲۴۱۵

۲۵۱۳

۴۳

۸۹

۴۰۰۵

۴۱۳۷

۴۴

۵۹

۱۷۷۰

۱۸۷۳

۴۸

۲۹

۴۳۵

۵۱۲

۵۲

۴۹

۱۲۲۵

۱۳۲۶

۵۷

۲۹

۴۳۵

۵۲۱

۸۱

۲۹

۴۳۵

۵۴۵

۸۲

۱۹

۱۹۰

۲۹۱

۸۷

۱۹

۱۹۰

۲۹۶

۹۶

۱۹

۱۹۰

۳۰۵

۱۰۴

۹

۴۵

۱۵۸

---

---

---

---

۷۴۸

۶۲۷
(۱۹x۳۳)

۲۲۲۸۰

۲۳۶۵۵
(۱۹x۱۲۴۵)

 

[۴۰] سوره ۹ سوره اى است فرد که تعداد آياتش به رقم "۹" ختم ميشود. حال بياييد به کليه سوره هاى فردى که تعداد آياتشان به "۹" ختم ميشوند توجه کنيم. همانطور که در جدول ۲۴ نشان داده شده است، مجموع شماره سوره ها و تعداد آيات در اين سوره ها ۶۴۶ يا ۳۴ ×۱۹ است. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود جزء اين گروه بود و مجموع ميشد: ۷۸۴=۹+۱۲۹+۶۴۶ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست.


جدول ۲۴ : سوره هاى فردى که تعداد آيات آنها به "۹" ختم ميشوند

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع

۱۵

۹۹

۱۱۴

۲۹

۶۹

۹۸

۴۳

۸۹

۱۳۲

۵۷

۲۹

۸۶

۸۱

۲۹

۱۱۰

۸۷

۱۹

۱۰۶

--

--

--

۳۱۲

۳۳۴

۶۴۶=۱۹×۳۴

 

[۴۱] تا حالا ثابت و مسلم شد که سوره ۹ داراى ۱۲۷ آيه است. حالا بياييد به سوره هايى که آيات آنها به عدد "۷" ختم ميشوند توجه کنيم. ۷ سوره اين چنين وجود دارند؛ اين سوره ها عبارتند از : ۱، ۹، ۲۵، ۲۶، ۴۵، ۸۶، و ۱۰۷. تعداد آيات آنها به ترتبيب عبارتند از ۷، ۱۲۷، ۷۷، ۲۲۷، ۳۷، ۱۷، و ۷. مجموع شماره سوره ها باضافه تعدا آيات اين هفت سوره ۷۹۸ ميشود يا ۴۲×۱۹. جزييات در جدول ۲۵ شرح داده شده است. بنابراين، هر سوره که تعدا آياتش به رقم "۷" ختم شود، با بحساب آوردن سوره ۹، با کد قرآن مطابفت دارد.

جدول ۲۵ : سوره هاييکه تعداد آيات آنها به رقم "۷" ختم ميشوند

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع

۱

۷

۸

۹

۱۲۷

۱۳۶

۲۵

۷۷

۱۰۲

۲۶

۲۲۷

۲۵۳

۴۵

۳۷

۸۲

۸۶

۱۷

۱۰۳

۱۰۷

۷

۱۱۴

----

---

---

۲۹۹

۴۹۹

۷۹۸
(۱۹x۴۲)

 

[۴۲] دو آيه آخر سوره ۹، ۱۲۶ و ۱۲۷ است. چون تحريف کنندگان دو آيه ديگر اضافه کرده اند، پس به دو آيه آخر هر سوره قرآن توجه ميکنيم و تمام "۷" را در دو آيه آخر ميشماريم. همانطور که جدول ۲۶ نشان ميدهد، تعداد رقم "۷" در بين دو آيه آخر هر سوره در قرآن ۳۸ است يا ۲×۱۹. اگر آخرين آيه سوره ۹، ۱۲۹ بود بجاى ۱۲۷، تعداد تکرار رقم "۷" ۳۷، و اين پديده از بين ميرفت.


جدول ۲۶ : تعداد آيات در همه سوره هاى قرآن که دو آيه آخر شان به "۷" ختم ميشود

شماره سوره

تعداد آيات

تعداد آخرين آيه با رقم "۷"

۱

۶,۷

۱

۲

۲۸۵,۲۸۶

۰

۳

۱۹۹,۲۰۰

۰

۴

۱۷۵,۱۷۶

۲

۹

۱۲۶,۱۲۷

۱

-

-

-

۲۵

۷۶,۷۷

۳

-

-

-

۱۱۴

۵,۶

۰

   

---

   

۳۸= ۲×۱۹

 

[۴۳] فرضا ً که سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه باشد، بياييد توجه کنيم به سوره هايى که يک آيه ۱۲۹ دارند، بدين معنا که ما به همه سوره هايى که داراى ۱۲۹ آيه يا بيشتر هستند نگاه ميکنيم براى مثال سوره ۲ شامل ۲۸۶ آيه است.

بنابراين، داراى آيه شماره "۱۲۹" ميباشد. سپس ما اين آيه را با تمام آياتى که در قرآن شماره ۱۲۹ براى آنها تعيين شده است، جمع ميکنيم. ۹ سوره هستند که آيه ۱۲۹ دارند. قابل توجه استکه مجموع شماره سوره هاى اين ۹ سوره بر ۱۹ قابل قسمت است(۱۱۴)، در حاليکه مجموع نه ۱۲۹ آيه قابل قسمت به ۱۹ است بشرطى که ۲ آيه از آنها را حذف کنيم. بنابراينن به ما گفته شده است که يکى از اين ۹ سوره داراى دو آيه اضافى است. جزييات در جدول ۲۷ آمده است. هنگامى که ۱۱۴ را با ۱۱۶۱ جمع کنيم، و ۲ عدد از آن حذف کنيم ميشود ۱۲۷۳ يا ۶۷×۱۹. اين مجموع را (۱۲۷۳) با مجموعى که در ۴۴، قسمت بعدى آمده است مقايسه کنيد. از ۹ سوره فهرست شده در جدول ۲۷، کداميک داراى دو آيه اضافى است جواب در ۴۴ آمده است.


جدول ۲۷: همه سوره هاييکه داراى آيه شماره "۱۲۹" هستند

شماره سوره

آيهشماره

۲

۱۲۹

۳

۱۲۹

۴

۱۲۹

۶

۱۲۹

۷

۱۲۹

۹?

۱۲۹

۲۰

۱۲۹

۲۶

۱۲۹

۳۷

۱۲۹

---

---

۱۱۴

۱۱۶۱

۱۴+۱۱۶۱-۲ = ۱۲۷۳ = ۱۹×۶۷


[۴۴] براى مشخص کردن جاى اين دو آيه دروغين، بياييد به کليه سوره ايى که داراى آيه ۱۲۸ هستند نگاه کنيم، در حاليکه فرض کرده ايم که سوره ۹ داراى۱۲۹ آيه است. اين همان فهرستى را به ما ميدهد که در جدول ۲۷ داشتيم، و همچنين سوره ۱۶ را به فهرست ما اضافه ميکند که دقيقا ً ۱۲۸ آيه دارد. همانطور که در جدول ۲۸ نشان داده شده است، سوره ۹ ناهماهنگى آشکارى را نشان ميدهد؛ و بعنوان سوره اى که داراى آيات دروغين است مشخص ميشود. مجموع سوره ها و آيات بر ۱۹ قابل قسمت ميشود، فقط اگر سوره ۹ را حذف کنيم. توجه داشته باشيد که بعد از خارج کردن سوره ۹، مجموع ۱۲۷۳ ميشود يا ۶۷×۱۹ که همان حاصل جمعى است که بعد از حذف دو آيه در قسمت ۴۳ بدست آورديم. اين پديده عظيم ثابت ميکند که سوره ۹ نميتواند آيه ۱۲۸ داشته باشد.


جدول ۲۸: همه سوره هاييکه داراى آيه شماره "۱۲۸" هستند

شماره سوره

آيهشماره

۲

۱۲۸

۳

۱۲۸

۴

۱۲۸

۶

۱۲۸

۷

۱۲۸

۹

۱۲۸

۱۶

۱۲۸

۲۰

۱۲۸

۲۶

۱۲۸

۳۷

۱۲۸

---

---

۱۳۰

۱۲۸۰

(۱۳۰+۱۲۸۰=۱۴۱۰، بر ۱۹ قابل قسمت نيست)

اگر سوره ۹ را برداريم، با ۱۲۸ آيه آن، ميشود:

۶۷۱۹= ۱۲۷۳ = ۱۲۸ - ۹ - ۱۴۱۰

 

[۴۵] سوره ۹ سوره اى است بدون پاراف قرآنى که دو آيه آخر آن ۱۲۶ و ۱۲۷ است. بياييد به ۸۵ سوره بدو پاراف قرآنى توجه کنيم و شماره دو آيه آخر هر سوره را با هم جمع کنيم. براى مثال دو آيه آخر سوره يک ۶ و ۷ هستند. ۷+۶ ميشود ۱۳. سوره بدون پاراف بعدى سوره ۴ است؛ دو آيه آخر آن ۱۷۵ و ۱۷۶ هستند. با جمع کردن اين دو آيه ۳۵۱ بدست مى آيد. اين عمل را براى همه سوره هاى بدون پاراف انجام ميدهيم. اطلاعات در جدول ۲۹ نشان داده شده است. بنابراين، تاييد ميشود که آخرين دو آيه سوره ۹، ۱۲۶ و ۱۲۷ هستند.

جدول ۲۹ : جدول خلاصه شده دو آيه آخر سوره هاى بدون پاراف

سورهشماره

دو آيه آخر

مجموع

۱

۶+۷

۱۳

۴

۱۷۵+۱۷۶

۳۵۱

۵

۱۱۹+۱۲۰

۲۳۹

-

-

-

۹

۱۲۶+۱۲۷

۲۵۳

-

-

-

۱۱۴

۵+۶

۱۱

   

---

 

۶۸۹۷ =۱۹×۳۶۳

 

[۴۶] حال بياييد دو آيه آخر همه سوره هاى قرآن را در نظر بگيريم، پاراف دار و بدون پاراف، و ارقام دو آيه آخر هر سوره را با هم جمع کنيم (جدول ۳۰). واضح است که دو آيه آخر هر سوره قرآن از طريق الهى تعيين شده، و بواسطه اين کد رياضى پيچيده حفاظت شده است. در نتيجه آخرين دو آيه سوره ۹، ۱۲۶ و ۱۲۷ است ، نه ۱۲۸ و ۱۲۹.


جدول ۳۰ : مجموع شماره ارقام آخرين دو آيه در همه سوره هاى قرآن

سورهشماره

ارقام آخرين دو آيه

مجموع شماره ارقام

۱

۶,۷

۶ + ۷

۲

۲۸۵,۲۸۶

۲+۸+۵+۲+۸+۶

۳

۱۹۹,۲۰۰

۱+۹+۹+۲+۰+۰

۹

۱۲۶,۱۲۷

۱+۲+۶+۱+۲+۷

-

-

-

۱۱۳

۴,۵

۴ + ۵

۱۱۴

۵,۶

۵ + ۶

   

------

   

۱۸۲۴ = ۱۹x۹۶

 

[۴۷] سوره ۹ داراى ۱۲۷ آيه است و عدد ۱۲۷ داراى سه رقم است. بياييد به سوره هايى که تعداد آيات آنها سه رقمى است توجه کنيم؛ اين سوره ها عبارتند از :۲۶،۲۴،۲۱،۲۰،۱۸،۱۷،۱۶،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۷،۶،۵،۴،۳،۲، و۳۷. عداد آياتشان به ترتيب عبارتند از:۲۸۶، ۲۰۰، ۱۷۶، ۱۲۰، ۱۶۵، ۲۰۶، ۱۲۷، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۱۱، ۱۲۸، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۳۵، ۱۱۲، ۱۱۸، ۲۲۷، و ۱۸۲. با در نظر گرفتن آخرين رقم از تعدا آيات، و جمع اين ارقام با هم، حاصل ما ميشود، ۶+۰+۶+۰+۵+۶+۷+۹+۳+۱+۰+۵+۲+۸+۷+۲=۷۶=۴x۱۹.
اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، آخرين رقم در تعداد آياتش ميشد ۹ بجاى ۷، و مجموع ارقام ميشد ۷۸ و اين پديده از بين ميرفت.

[۴۸] بياييد به فهرست سوره ها در قسمت ۴۷ توجه کنيم. از آنجاييکه تعداد آيات در سوره ۹ عدد فردى است، بياييد حالا آيات فرد را در نظر بگيريم. ۸ سوره وجود دارد که تعداد آيات آنها سه رقمى و فرد است: سوره هاى ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۷، ۲۰، و ۲۶. تعداد آيات آنها ميشود: ۱۶۵، ۱۲۷، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۳۵، و ۲۲۷.
آخرين رقم در اين آيات بترتيب ۵، ۷، ۹، ۳، ۱، ۱، ۵، و ۷ است و مجموع اين ارقام ميشود ۳۸ يا ۲۱۹. واضح است که اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، آخرين رقم آن ميشد ۹ نه ۷ و مجموع ارقام آخر ميشد ۴۰ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست. جزييات در جدول ۳۱ نشان داده شده اند. همانطور که توجه ما به آخرين رقم تعداد آيات بيشتر ميشود، رفته رفته دقيق و دقيقت تر ميشويم.

جدول ۳۱ : همه سوره هاييکه تعداد آيات آنها فرد است، و داراى سه رقم هستند

شماره سوره

تعداد   آيات

آخرين رقم

۶

۱۶۵

۵

۹

۱۲۷

۷

۱۰

۱۰۹

۹

۱۱

۱۲۳

۳

۱۲

۱۱۱

۱

۱۷

۱۱۱

۱

۲۰

۱۳۵

۵

۲۶

۲۲۷

۷

   

---

   

۳۸=۱۹×۲


[۴۹] بياييد با همان دسته از سوره ها که در قسمت ۴۷ و ۴۸ داشتيم کار کنيم. از آنجاييکه سوره ۹ سوره فردى است، بياييد همه سوره هاى زوج را از فهرست نشان داده شده در قسمت ۴۷ حذف کنيم. حال سوره هاى فرد، با آيات فرد را داريم. در تمام قرآن فقط سه سوره با چنين مشخصاتى هست : ۹، ۱۱، و ۱۷. شماره آيات آنها ۱۲۷، ۱۲۳، و ۱۱۱ است (جدول ۳۲). اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، اين پديده هيبت انگيز از بين ميرفت.


جدول ۳۲ : سوره هاى فردى که تعداد آيات آنها فرد است و سه رقمى هستند

شماره سوره

تعداد آيات

۹

۱۲۷

۱۱

۱۲۳

۱۷

۱۱۱

 

---

 

۳۶۱
(۱۹x۱۹)

 

[۵۰] بيايد با همان سه سوره اى که در قسمت ۴۹ به آنها اشاره شد کار کنيم. اينها کليه سوره هاى فرد قرآن هستند (مانند سوره سوره ))، که تعداد آيات آنها ۳ رقمى است، (مانند سوره ۹)، و تعداد آيات آنها فرد است (مانند سوره ۹). همانطور که در جدول ۳۲ نشان داده شده است، تعداد آيات اين سه سوره ۱۲۷، ۱۲۳ و ۱۱۱ هستند. ارقام را تک تک با هم جمع ميکنيم و حاصل ما ميشود : ۱۹=۱+۱+۱+۳+۲+۱+۷+۲+۱. بديهى است که اين پديده به اين حقيقت ثابت شده بستگى دارد که سوره ۹ داراى ۱۲۷ آيه است. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بود، مجموع براى تنها سوره هاى قرآن که داراى چنين مشخصاتى بودند، ميشد : ۲۱=۱+۱+۱+۳+۲+۱+۹+۲+۱. به عبارت ديگر، اين جزء مهم کد رياضى قرآن از بين ميرفت.

[۵۱] سه سوره هستند که (۱) عدد آنها فرد است (۲) تعداد آيات آنها فرد است، و (۳) تعداد آيات آنها ۳ رقمى است. سوره هاى ۱۷، ۱۱، ۹ ( به قسمت ۴۸ تا ۵۰ رجوع نماييد). فقط ارقام تشکيل دهنده اين سوره ها را با هم جمع کنيد، حاصل ميشود : ۱۹=۷+۱+۱+۱+۹.

[۵۲] عدد ۱۲۹ بر ۳ قابل قسمت است. اگر سوره ۹، همانطور که تحريف کنندگان ادعا ميکنند، ۱۲۹ آيه داشت، آنوقت سوره اى بود(۱) با عدد فرد که (۲) تعداد آيات آن ۳ رقمى است، (۳) تعداد آيات آن فرد است، (۴) تعداد آيات آن بر ۳ قابل قسمت است. فقط ۲ سوره در تمام قرآن وجود دارد که داراى چنين خصوصياتى هستند: سوره ۱۱ با ۱۲۳ آيه، و سوره ۱۷ با ۱۱۱ آيه. مجموع ارقام شماره سوره و تعداد آيات ميشود: ۱۹=۱+۱+۱+۷+۱+۳+۲+۱+۱+۱ اين فقط در صورتى مشاهده ميشود که سوره ۹ داراى ۱۲۷ آيه باشد.

[۵۳] سوره ۹ (۱) فرد است، (۲) تعداد آيات آن فرد است، (۳) تعداد آيات آن به رقم "۷" ختم ميشود، (۴) تعداد آيات آن عدد اول است، و (۵) شماره سوره آن بر ۳ و ۹ قابل قسمت است. تنها دو سوره اى که داراى چنين مشخصاتى هستند، سوره ۹ (۱۲۷ آيه) و سوره ۴۵ (۳۷ آيه) است. اگر فقط ارقام آنها را با هم جمع کنيد، نتيجه چنين خواهد شد:
۳۸=۱۹+۱۹= مجموع دو سوره ۱۹=۷+۳+۵+۴ و ۱۹=۷+۲+۱+۹

[۵۴] فرض کنيم سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه است. در اين صورت فقط دو سوره در تمام قرآن هست که شماره آنها با ۹ شروع ميشود و شماره آيات آنها هم به "۹" ختم ميشود: سوره ۹ (۱۲۹ آيه) و سوره ۹۶ (۱۹ آيه).

همانطور که در جدول ۳۳ مفصلا ً شرح داده شده است، حاصل جمع کل شماره سوره باضافه تعداد آيات باضافه مجموع شماره آيات، ميشود ۸۸۲۸ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست. حال آيات دروغين (۱۲۸ و ۱۲۹) را از سوره ۹ خارجميکنيم و محاسبات را تکرار ميکنيم. نتيجه اين تصحيح در جدول ۳۴ نشان داده شده است. جمع کل جديد ميشود ۸۵۶۹ يا ۴۵۱×۱۹.


 
 

تعداد آيات

مجموع تعداد آيات

مجموع

 

۱۲۹?

۸۳۸۵

۸۵۲۳

 

۱۹

۱۹۰

۳۰۵

 

۱۴۸

۸۵۷۵

۸۸۲۸( بر ۱۹ قابل قسمت نيست)

 

جدول ۳۴ : همان اطلاعات در جدول ۳۳، پس از تصحيح تعداد آيات در سوره "۹"

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع تعداد آيات

مجموع

۹

۱۲۷

۸۱۲۸

۸۲۶۴

۹۶

۱۹

۱۹۰

۳۰۵

----

----

----

----

۱۰۵

۱۴۶

۸۳۱۸

۸۵۶۹
(۱۹×۴۵۱)

 

[۵۵] بياييد فرض کنيم که سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه است. مجموع اين ارقام ميشود: ۲۱=۹+۲+۱+۹. حال بياييد به همه سوره هايى که مجموع ارقام شماره سوره آنها باضافه تعداد آيات آنها ميشود ۲۱ نگاه کنيم. ۷ سوره داراى چنين مشخصاتى هستند؛ ۹ ، ۲۵، ۲۷، ۳۷، ۶۸، ۹۴، و ۹۷. با اضافه کردن شماره سوره به تعداد آيات در هر سوره، باضافه مجموع شماره آيات، مجموع کل ميشود ۳۴۷۴۴ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست (جدول ۳۵). حال بياييد از تعدا صحيح آيات سوره ۹ استفاده کنيم، ۱۲۷، و همان محاسبات جدول ۳۵ را انجام دهيم. اين باعث ميشود که مجموع کل ۳۴۴۸۵، يا ۱۸۱۵×۱۹ شود. به جدول ۳۶ توجه کنيد.

جدول ۳۵: سوره هاييکه مجموع ارقام سوره ها و آياتشان ميوشد ۲۱، با فرض بر اينکه سوره "۹" داراى ۱۲۹ آيه باشد

شماره سوره

تعدادآيات

مجموع تعداد آيات

مجموع

۹

۱۲۹?

۸۳۸۵

۸۵۲۳

۲۵

۷۷                       

۳۰۰۳

۳۱۰۵

۲۷

۹۳

۴۳۷۱

۴۴۹۱

۳۷

۱۸۲

۱۶۶۵۳

۱۶۸۷۲

۶۸

۵۲

۱۳۷۸

۱۴۹۸

۹۴

۸

۳۶

۱۳۸

۹۷

۵

۱۵

۱۱۷

----

----

----

----

۳۵۷

۵۴۶

۳۳۸۴۱

۳۴۷۴۴( بر ۱۹ قابل قسمت نيست)                      

 

 

 

جدول ۳۶ : محاسبات جدول ۳۵ پس از تصحيح آيات سوره "۹"

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع تعداد آيات

مجموع

۹

۱۲۷

۸۱۲۸

۸۲۶۴

۲۵

۷۷

۳۰۰۳

۳۱۰۵

۲۷

۹۳

۴۳۷۱

۴۴۹۱

۳۷

۱۸۲

۱۶۶۵۳

۱۶۸۷۲

۶۸

۵۲

۱۳۷۸

۱۴۹۸

۹۴

۸

۳۶

۱۳۸

۹۷

۵

۱۵

۱۱۷

---

---

---

---

۳۵۷

۵۴۴

۳۳۵۸۴

۳۴۴۸۵
(۱۹×۱۸۱۵)


[۵۶] براى آخرين بار بياييد فرض کنيم که سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه است. در اينجا سوره اى داريم که (۱) شماره آن فرد است، (۲) شماره آن بر ۳ قابل قسمت است، (۳) تعداد آيات آن، ۱۲۹ نيز بر ۳ قابل قسمت است، و (۴) شماره آيات به رقم "۹" ختم ميشود. فقط يک سوره ديگر داراى چنين مشخصاتى است: سوره ۱۵ بر ۳ قابل قسمت است، تعداد آيات آن ۹۹ است که بر ۳ قابل قسمت است، و به رقم "۹" ختم ميشود. اگر سوره ۹ داراى ۱۲۹ آيه بودن و ما شماره آيات و سوره هاى اين دو سوره را با هم جمع ميکرديم، اين نتايج را بدست مى آورديم: ۲۵۲ = ۹۹+۱۵+۱۲۹+۹، بر ۱۹ قابل قسمت نيست. اگر ما عدد دروغين ۱۲۹ را درو بياندازيم، در قرآن يک سوره داريم که شماره آن فرد است، و تعداد آيات آن بر ۳ قابل قسمت است، و به رقم "۹" ختم ميشود، آن سوره ۱۵ است. حالا نتيجه زير را داريم:۶ ×۱۹ = ۱۱۴ = ۹۹ + ۱۵

[۵۷] قدرى از اعداد و محاسبات دور شويم و به کلمات خاص و حروقى که در دو آيه دروغين ۱۲۹-۱۲۸:۹ آمده اند بپردازيم. آخرين عبارت در ۱۲۷:۹ کافران را تشريح ميکند "لايفقهون" (آنها نمى فهمند). بنابراين آخرين حرف در سوره ۹ حرف "ن" است. طبق ادعاى تحريف کنندگان، آيه آخر ۱۲۹ است و آخرين حرف "م" است چون آخرين کلمه دروغين "عظيم" است.

حالا بياييم به اولين و آخرين حرف هر سوره از ابتداى قرآن تا سوره ۹ توجه کنيم و مقئار عددى آنها را محاسبه کنيم. جدول شماره ۲۷ نشان ميدهد که آخرين حرف حقيقى سوره ۹ بايد حرف "ن" باشد و نه "م".


جدول ۳۷ : مقئار عددى اولين و آخرين حرف سوره ها از ابتداى قرآن تا سوره "۹"

شماره سوره

اولين حرف سوره

آخرين حرف سوره

مجموع

۱

ب = ۲

ن = ۵۰

۵۲

۲

آ = ۱

ن = ۵۰

۵۱

۳

آ = ۱

ن = ۵۰

۵۱

۴

ى = ۱۰

م = ۴۰

۵۰

۵

ى = ۱۰

ر = ۲۰۰

۲۱۰

۶

آ = ۱

م = ۴۰

۴۱

۷

آ = ۱

ن = ۵۰

۵۱

۸

ى = ۱۰

م = ۴۰

۵۰

۹

ب = ۲

ن = ۵۰

۵۲

 

---

---

---

 

۳۸
(۱۹x۲)

۵۷۰
(۱۹×۳۰)

۶۰۸
(۱۹×۳۲)

 

[۵۸] خواهر احسان رمضان از مسجد توسان همه سوره هاى قرآن را که با حرف "ن" ختم ميشدند که آخرين حرف سوره ۹ است، شمرد. او متوجه شد که ۴۳ سوره مانند سوره ۹ با حرف "ن" ختم ميشوند : ۱، ۲،و ۱۰۹. اگر فقط شماره سوره ها را باضافه تعداد سوره هايى که به حرف "ن ختم ميشوند، کنيد، جواب ميشود:

                 ۱۹۱۹               

 

بنابراين، مجددا ً تأييد ميود که آخرين حرف سوره ۹ "ن" است نه "م."

[۵۹] حالا بياييد به جمله مهم "لا اله الا هو" (خدايى غير از او نيست) توجه کنيم. اين عبارت در آيه دروغين ۱۲۹:۹ آمده است. اين عبارت بسيار مهم در ۱۹ سوره قرآن ۲۹ مرتبه تکرار شده است (جدول ۳۸). با جمع کردن شماره سوره هاى اين ۱۹ سوره، باضافه شماره آياتى که عبارت "لا اله الا هو" در آنها تکرار شده است، باضافه تعداد تکرار اين عبارت، حاصل جمع کل ميشود ۲۱۲۸، يا ۱۱۲×۱۹. اين نتيجه هيبت انگيز به اين واقعيت بستگى دارد که ۱۲۹-۱۲۸:۹ متعلق به قرآن نيست. بديهى است که اگر ۱۲۹:۹ هم بحساب مى آمد، عبارت بسيار مهم "لا اله الا هو" اولين ستون اسلام، با کد رياضى مطابفت نمى کرد.

جدول ۳۸: فهرست جمله مهم "لاه اله الا هو" بعد از برداشتن ۱۲۹:۹

شماره

شماره سوره

آياتشماره

تعدد تکراردر سوره

۱.

۲

۱۶۳,۲۵۵

۲

۲.

۳

۲,۶,۱۸(×۲)

۴

۳.

۴

۸۷

۱

۴.

۶

۱۰۲, ۱۰۶

۲

۵.

۷

۱۵۸

۱

۶.

۹

۳۱

۱

۷.

۱۱

۱۴

۱

۸.

۱۳

۳۰

۱

۹.

۲۰

۸,۹۸

۲

۱۰.

۲۳

۱۱۶

۱

۱۱.

۲۷

۲۶

۱

۱۲.

۲۸

۷۰,۸۸

۲

۱۳.

۳۵

۳

۱

۱۴.

۳۹

۶

۱

۱۵.

۴۰

۳,۶۲,۶۵

۳

۱۶.

۴۴

۸

۱

۱۷.

۵۹

۲۲,۲۳

۲

۱۸.

۶۴

۱۳

۱

۱۹.

۷۳

۹

۱

 

----

----

----

 

۵۰۷

۱۵۹۲

۲۹

۵۰۷+۱۵۹۲+۲۹ = ۲۱۲۸ = ۱۹×۱۱۲

[۶۰] اولين تکرار "لا اله الا هو،" در ۱۶۳:۲ آمده است، و آخرين تکرار در ۹:۷۳. اگر شماره سوره را باضافه تعداد آيات، باضافه مجموع شماره آيات کنيم، از اولين تکرار، تا آخرين تکرار، حاصل جمع کل ميشود ۳۱۶۵۰۲، يا ۱۶۶۵۸ ×۱۹. جدول ۳۹ اطلاعات دقيق را نشان ميدهد. طبيعتا ً اگر "لا اله الا هو" آيه دروغين ۱۲۹:۹ شامل آنها بود، اين پديده از بين ميرفت.

جدول ۳۹ : همه سوره ها و آيات از اولين تا آخرين تکرار "لا اله الا هو"

شماره سوره

شماره آيات

مجموع تعداد آيات

مجموع

۲

۱۲۳
(۲۸۶-۱۶۳)

۲۷۶۷۵

۲۷۸۰۰

۳

۲۰۰

۲۰۱۰۰

۲۰۳۰۳

-

-

-

-

۹

۱۲۷

۸۱۲۸

۸۲۶۴

-

-

-

-

۷۲

۲۸

۴۰۶

۵۰۶

۷۳

۹

۴۵

۱۲۷

       

۲۷۰۰

۵۳۱۲

۳۰۸۴۹۰

۳۱۶۵۰۲
(۱۹×۱۶۶۵۸)

 

اگر ۱۲۹:۹ جزيى از قرآن بود، مجموع در جدول ۴۰ ميشد : ۴۵۲=۱۲۹+۳۲۳ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست. خدا آنچه را منافقان ميگويند، رد ميکند، حتى اگر صحيح باشد (۱:۶۲).
[۶۱] عبارت "لا اله الا هو" بين بسم الله جا افتاده سوره ۹، و بسم الله اضافى سوره ۲۷ ، ۷ مرتبه تکرار شده است، در ۹:۳۱، ۱۱:۱۴، ۱۳:۳۰، ۲۰:۸، ۲۰:۹۸، ۱۲:۱۱۶، و ۲۷:۲۶. با جمع کردن اين ۷ آيه، حاصل ما ميشود ۳۲۳، يا ۱۷×۱۹. اطلاعات دقيق در جدول ۴۰ نشان داده شده است.

جدول ۴۰ : تکرار جمله "لا اله الا هو" از بسم الله جا افتاده تا بسم الله اضافى

شماره سوره

شماره آياتى که اين جمله در آنها تکرار شده است

۹

۳۱

۱۱

۱۴

۱۳

۳۰

۲۰

۸

۲۰

۹۸

۲۳

۱۱۶

۲۷

۲۶

 

---

 

۳۲۳
(۱۹x۱۷)

اگر ۹:۱۲۹ قسمتى از قرآن بود، مجموع در جدول ۴۰ ميشد : ۴۲۵=۱۲۹+۳۲۳ که بر ۱۹ قابل قسمت نيست. خدا آنچه را منافقان ميگويند، تکديب ميکند، حتى اگر حقيقت باشد. (۶۳:۱)

 

معجزه نهايى قرآنى
[۶۲] برادر عبدالله آريک چيزى کشف کرد که من آنرا معجزه نهايى قرآنى ميخوانم. اين پديده معجزه آسا مسلما ً هر يک از آيات قرآن را تصديق ميکند- تعداد آيات هر سوره، و اعدادى که براى هر آيه در قرآن تعيين شده است- در حاليکه آيات دروغين ۱۲۹-۹:۱۲۸ را آشکار و تکديب ميکند. جهت مشاهده اين پديده عظيم، به صحفه ۶۳۰ توجه کنيد. با قرار دادن شماره هر آيه در قرآن پشت سر هم از اول تا آخر، و قرار دادند تعداد آيات هر سوره قبل از شماره همه آيات سوره، عددى حاصل ميشود که داراى ۱۲۶۹۲ رقم است (۶۶۸×۱۹)، و خود اين عدد هم بر ۱۹ قابل قسمت است. اگر تعداد آيات اشتباه براى سوره ۹ بکار برده ميشد- ۱۲۹ بجاى ۱۲۷- نه تعداد ارقام، و نه خود عدد بر ۱۹ قابل قسمت بود.

[۶۳] از آنجاييکه موضوع اين ضميمه سوره ۹ است و تعداد صحيح آيات آن، قابل توجه است که اگر شماره سوره ۹ را بنويسيم، بدنبال آن تعداد صحيح آيات آن، ۱۲۷، و بدنبال آن شماره کليه آيات از ۱ تا ۱۲۷ را بنويسم، عدد طولانى حاصل بر ۱۹ قابل قسمت است. لازم به گفتن نيست که اگر تعداد آيات اشتباه را بکار ببريم، يعنى ۱۲۹ بجاى ۱۲۷، اين معجزه قابل ملاحظه از بين ميرود:

۹۱۲۷۱۲۳۴۵ ..... ۱۲۲۱۲۳۱۲۴۱۲۵۱۲۶۱۲۷.
مجموع تعداد آيتت سوره ۹، بدنبال آن شماره هر آيه در سوره از ۱ تا ۱۲۷. عدد طويلى که حاصل ميشود بر ۱۹ قابل قسمت است.

 

[۶۴] تعداد آيات سوره ۹ يعنى ۱۲۷، عددى است فرد. تحريف کنندگان دو آيه تقلبى به آن اصافه کردند و اين عدد شد ۱۲۹ که اين هم عددى فرد است. آقاى آريک از همان برنامه کامپيوترى که براى قسمت بالا طرح کرده بود، استفاده کرد تا همه آيات فرد قرآن را مورد آزمايش قرار دهد. بنابراين، بدنبال تعداد آيات هر سوره فقط رقم آخر آيات فرد در آن سوره را نوشت. سوره ۱ به اين شکل نشان داده شد ۷۱۳۵۷. سوره ۲ با عدد ۵.....۲۸۶۱۳۵۷۹ و هم ينطور الى آخر، تا آخرين سوره قرآن. نتيجه عددى بسيار طولانى ميشود که ۳۳۷۱ رقم است و بر ۱۹ قابل قسمت است. بديهى است که سوره ۹ چنين نشان داده شد، ۷....۱۲۷۱۳۵۷۹

۷۱۳۵۷۲۸۶۱۳۵ ... ۳۵ ...... ۵۱۳۵۶۱۳۵.
تعداد آيات هر سوره، و بدنبال آن آخرين رقم هر آيه فرد. عدد طولانى حاصل، ۳۳۷۱ رقم بر ۱۹ قابل قسمت است.

 

[۶۵] از آنجاييکه سوره ۹ سوره اى بدون ۱اراف است، آقاى آريک از همان برنامه کامپيوترى براى تمام ۸۵ سوره بدون پاراف استفاده کرد. شماره تک تک آيات در آن ۸۵ سوره، بدون تعداد آيات در هر سوره، نوشته شد. بنابراين، سوره ۱ اينطور نشان داده شد ۱۲۳۴۵۶۷، نه ۷۱۲۳۴۵۶۷. اين عمل براى تمام سوره هاى بدون پاراف انجام شد. نتيجه نهايى، عددى است با ۶۶۳۵ رقم که بر ۱۹ قابل قسمت است. اگر تعداد آيت سوره ۹ را ۱۲۹ مينوشتيم بجاى ۱۲۷، اين پديده هيبت انگيز از بين يرفت.
رسول ميثاق خدا براى پاک کردن قرآن در نظر گرفته شد

[۶۶] بالاخره براى نشان دادن آگاهى قبلى نويسنده قادر مطلق الهى، از طريق رياضى کد شده است که "شخضى که قرار بوده ثابت کند سوره ۹ داراى ۱۲۷ آيه است، رشاد خليقه، رسول ميثاق خدا است". در اين قسمت يکى از آن اثبات هاى بيشمار نشان داده شده که بخاطر ارتباط آن با اين ضميمه، انتخاب شده است. مقدار عددى کلمه "رشاد" بطوريکه در قرآن (۳۸، ۲۹:۴۰) نوشته شده است، (ر=۲۰۰، ش=۳۰۰، ۱=۱، و د=۴) ۵۰۵ است. مقدار عددى کلمه "خليقه" بطوريکه در قرآن (۳۸:۲۶) نوشته شده است، (خ=۶۰۰، ل=۳۰، ى=۱۰، ف=۸۰ و ه = ۵) ۷۲۵ است. با نوشتن مقدار "رشاد" و بدنبال آن مقدار "خليفه" و بدنبال آن شماره سوره ۹ و بدنبال آن تعداد صحيح آيات در اين سوره، عدد ۵۰۵۷۲۵۹۱۲۷ بدست مى آيد. اين عدد بر ۱۹ قابل قسمت است و مساوى ميشود با ۲۶۶۱۷۱۵۳۳× ۱۹.
[۶۷] تعداد آيات از ۳:۸۱، جاييکه رسول ميثاق خدا پيشگويى شده است، تا ۹:۱۲۷، پايان سوره ۹،۹۸۸، (۵۲×۱۹) است. جدول ۴۱

جدول ۴۱ : تعداد آيات از ۳:۸۱ تا آخر سوره ۹

شماره سوره

تعداد آيات

مجموع تعداد آيات

۳

۱۱۹

۱۶۸۶۰

۴

۱۷۶

۱۵۵۷۶

۵

۱۲۰

۷۲۶۰

۶

۱۶۵

۱۳۶۹۵

۷

۲۰۶

۲۱۳۲۱

۸

۷۵

۲۸۵۰

۹

۱۲۷

۸۱۲۸

 

---

----

 

۹۸۸
(۱۹×۵۲)

۸۵۶۹۰
(۱۹×۴۵۱۰)

 

[۶۸] مجموع شماره آيات هم از ۳:۸۱ تا ۱۲۷:۹ بر ۱۹ قابل قسمت است (جدول ۴۱).

[۶۹] در آيه ۳:۷۸، در سمت ۳ آيه قبل از اعلام رسول ميثاق خدا، کلمه "خدا" عدد ۳۶۱ (۱۹×۱۹) بکار برده شده. اين آيه (۷۸:۳) ما را آگاه ميسازد که بعضى از دروغ سازان "دروغ به قرآن اضافه خواهند کرد، سپس ادعا ميکنند که قسمت از قرآن است؛ آنها دانسته به خدا دروغ نسبت ميدهند."

[۷۰] کلمه "خدا" از آيه ۳:۷۸ که تحريف کنندگان را آشکار ميسازد، تا آيه ۹:۱۲۷، ۹۱۲ مرتبه (۴۸×۱۹) تکرار شده است

جدول ۴۲ : تکرار کلمه "خدا" از ۳:۷۸ تا آخر سوره ۹

سورهشماره

تعدد تکرار "خدا"

۳

۱۳۲

۴

۲۲۹

۵

۱۴۷

۶

۸۷

۷

۶۱

۸

۸۸

۹

۱۶۸

   

۹۱۲ = (۱۹×۴۸)

 

[۷۱] تعداد حروف، باضافه تعداد کلمات در ۳:۷۸، و در آيات دروغين ۱۲۹-۱۲۸:۹، هر دو يک مجموع را ميدهند، ۱۴۳. آيه ۳:۷۸ داراى ۲۷ کلمه است، و ۱۱۶ حرف، و ۱۲۹-۱۲۸:۹ داراى ۱۱۵ حرف و ۲۸ کلمه است


چه ميتوان گفت؟

شواهد عينى عظيمى که قادر مطلق جهت حفاظت و به رسميت شناختن پيغامش تهيه کرده هيج شکى بافى نميگذارد که :(۱) هيچگونه تحريفى نميتواند به قرآن راه يابد، (۲) آيات ۱۲۹-۱۲۸:۹ به قرآن تعلق ندارند، و (۳) هر عنصر قرآن از نظر رياضى به طريقى ساخته و پرداخته شده که از توانايى انسان بسيار بسيار دور است- تعداد سوره ها، تعداد آيات، شماره هايى که براى سوره ها و آيات تعيين شده است، تعداد تکرار عبارات مهم، تعداد کلمات، تعداد حروف، و ديکته بى نظير و گاهى غير معمول کلمات بخصوص. اين ضميمه معجزه عظيمى را در حد خود ثبت کرده، و لى با تمام وسعت و عظمتش از معجزه رياشى قرآن که در ضميمه ۱ شرخ داده شده است برتر نيست، و حتى با آن برابر هم نميکند. اين صرفا ً اين حقيقت را تاييد ميکند که نويسنده قادر مطلق قرآن مخصوصا ً اجازه داده است تا دو آيه کفر آميز به سوره ۹ اضافه شود، بخاطر اينکه:

(۱) عمل اصلى انشاء رياضى قرآن را به نمايش در آورد.
(۲) ثابت کند که دستبردن در قرآن غير ممکن است.
(۳) وعده خدا را به اينکه مؤمنان را آشکار سازد و منافقان را رسوا کند، بوقوع بپيوندند.


چرا خدا تا ۱۴۰۰ سال اين اجازه را نداد؟

مدت کوتاهى پس از مرگ محمد (ص) پيغمبر خدا، بخاطر فساد در توده اسلام، خدا به قول خود در ۴۷:۳۸ آشکارا ً وفا کرد. يک حکم الهى در سوره ۴۷ که عنوان آن "محمد (ص)" است، صادر گرديد. آيه ۳۸ (۲× ۱۹) چنين شرط ميکند که "اگر اعراب در پيروى از قرآن کوناهى کنند، خدا آنها را از رحمتش دور خواهد کرد و کسان ديگرى را بجاى آنها قرار خواهد داد."

چند سال پس از مرگ پيغمبر، هنگاميکه اعراب قرآن را تحريف کردند، و خانواده پيغمبر را هم بقتل رساندند، به وعده خدا در ۴۷:۳۸ گرفتار شدند، و ديگر لياقت قرآن را نداشتند؛ قرآن اصلى. شواهد انکار ناپذير نشان ميدهد که امروزه بسیاری از اعراب قرآن را ترک کردهاند و از دستوراتش پیروی نمیکنند.

با توجه به شواهد الهى مسلمى که در اينجا، و همچنين در ضميمه هاى ۱، ۲، و ۲۶، نشان داده شده است، هر کسى ميتواند واقعا ً قدر آيات زير را بداند :


مسلما ً ما اين تذکر را فرستداده ايم، و، مسلما ً، ما از آن محافظت خواهيم کرد. (۱۵:۹ )
بگو، "اگر همه انسانها و همه جن ها با هم متحد شوند تا قرآنى مانند اين بياورند، هرگز نميتوانند مانند اين را بياورند، حتى هر چقدر هم که به يکديگر کمک کنند." (۱۷:۸۸)
کسانيکه اثبات قرآن را تکذيب کرده اند هنگاميکه نزدشان آمد، همچنين کتاب عزيزى را هم تکذيب کرده اند. هيچ دروغى نميتواند داخل آن شود، در گذشته و در آينده؛ تنزيلى از حکيم ترين، قابل ستايش ترين. (۴۲-۴۱:۴۱)
اگر ما اين قرآن را بر کوه ميفرستاديم، ميديدى که از ترس خدا ميلرزيد، و خرد ميشد. (۵۹:۲۱)

 

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack