1Allah.org

...Because You Need To Know!

Resources

Login FormCounter

Main Menu

Who's Online

We have 1 guest online
Welcome to 1Allah.org
بسم الله الرحمن الرحيم PDF Print E-mail
Sunday, 15 May 2011 18:29

به نام خدا

توضیحی در مورد این سایت و موضوعاتش:

این سایت درست شده تا که ``کشف معجزه ریاضی قران`` در دسترس شما خواننده عزیز قرار گیرد, تا خود شما تصمیم بگیرید که آیا این کتاب مُقدس و معجزاتش (که با ریاضی ثابت میشوند) ساخته دست انسان است یا نه؟ و قاعدتاً جواب این سوال نهایتاً منجر به رد و یا اثبات وجود خُدا میشود.

مطالب این سایت جمع آوری شده اند از ترجمه اصلی کاشف این اسرار, دکتر رشاد خلیفه  www.submission.org  که در سال ۱۹۶۸میلادی با وارد نمودن تمام متن قرآن در کامپیوترها تحقیق خود را درباره تعداد و نحوه تکرار حروف مقطعه (پارافهای قرآنی)، در سوره‌هایی که با آن حروف آغاز می‌شوند و همچنین رابطهٔ ارزش عددی (ابجدی) کلمات با تعداد تکرار آنها، آغاز نمود و در سال ۱۹۷۴میلادی ادعایی مبنی بر کشف رابطه‌ای ریاضی در تعداد سوره‌ها، آیه‌ها، کلمات، اعداد و حروف قرآن را مطرح کرد و آنرا با عددِ "۱۹" مذکور در [۷۴:۳۰] (سوره ۷۴ آیهٔ ۳۰)، مرتبط دانست. او این عدد را مضرب قرآن نامید و در کتابش اذعان نمود که امکان نگارش قرآن، توسط نوع بشر، با وجود این رابطه پیچیده ریاضی، وجود ندارد.

 برای کسب اطلاعات بیشتردر مورد دکتر رشاد خلیفه این جا را کلیک کنید

مطالعه و درک کشفیات و معجزات قُرآن امری بسیار مهمتر میباشد تا مسا‌ئل جانبی, مانند: وابسته بودن به فرقهُ خاصی بودن ویا تحمیل عقاید شخصی ، مخصوصاً اگر چیزی که به ما ارائه شده، برمبنای علم و ریآضی باشد.

جمع آوری و تنظیم و ترجمه شده توسط سید ج. حمیدی .

مقدمه
           به نام خدا، بخشنده ترين، مهربان ترين

اين آخرين پيغام خدا است به بشريت. همه پيغمبران خدا به اين دنيا آمده اند و همه کتابهاى آسمانى تحويل داده شده اند. موقع آن رسيده است تا همه پيغامهاى تحويل داده شده بوسيله پيغمبران خدا پاکسازى و يکى شوند و اعلام شود که از اين پس، تنها يک دين از نظر خدا قابل قبول است، "تسليم" (۸۵،۳: ۱۹). "تسليم" دينى است که بواسطه آن قدرت مطلق خدا را درک ميکنيم، و به اين اعتراف محکم ميرسيم که تنها خدا همه قدرتها را در دست دارد؛ هيچ موجودى ديگرى هيچ قدرتى که از او جدا باشد، ندارد. نتيجه طبيعى چنين درکى آن است که زندگى و ستايش خود را فقط و فقط به تنها خدا اختصاص دهيم. اين اولين دستور همه کتابهاى آسمانى از جمله تورات، انجيل، و قرآن است،
بشنو اى اسراييل! پروردگار، خداى ما، واحد است!بنابراين، پروردگار، خداى خود را ستايش کنيد
از صميم قلب،
با همه روح،
به همه فکر،
و با تمام قدرتى که داريد. [ تثنيه ۵- ۶:۴، لوقا ۳۰- ۱۲:۲۹، قرآن ۳:۱۸]
بياييد به ذکر خدا بپردازيم و صفات با شکوه او،
کسى که در اين جهان منشا، همه چيز است بعنوان بوجود آورنده آن،
کسى که سزوار ستايش است بعنوان حاضر، قادر مطلق، آگاه
و واجب الوجود هوشيار،
کسى که جهالت و آلودگى را از فکر دور ميکند،
و هوش ما را پاکيزه و هوشيار ميکند. [گاياترى کانترا، ياجور ودا]

در حاليکه همه اديان بواسطه ساخته هاى انسانى، رسم و رسوم، و قوانين بت پرستى دروغين به فساد کشيده شده اند، ممکنست در هر دينى "تسليم شدگان" وجود داشته باشند. ممکنست تسليم شدگانى باشند که مسيحى، يهودى يا مسلمان باشند. اين تسليم شدگان همگى دينى را تشکيل ميدهند که تنها دين قابل قبول از نظر خدا است. همانطور که در صفحه اول اين کتاب تاکيد شده است، همه تسليم شدگانى که خود را به تنها خدا اختصاص داده اند، و هيچ بتى در کنار خدا قرار نميدهند، به درگاه ابدى خدا بخشوده ميشوند (۲:۶۲). صفت مشخصه تسليم شدگان واقعى آن است که آنها هيچ چيز قابل اعتراضى در قرآن پيدا نخواهند کرد.
با آمدن اين کتاب، پيغام خدا به دنيا اکنون کامل شده است. اکنون ما جواب ضرورى ترين سؤالات خود را که مدتها منتظر آن بوده ايم- ما کى هستيم؟ دليل حيات ما چيست؟ چطور به اين دنيا آمديم؟ از اينجا به کجا ميرويم؟ کدام دين، دين حقيقى است؟ آيا تکامل بوده و يا خلقت؟ و غيره.


آدم و حوا
بدن اولين انسان بر طبق دستورات خدا، بواسطه فرشتگان خدا در زمين شکل گرفت (۷:۱۱). سپس خدا اولين شخص، آدم را براى آن بدن تعيين نمود. هنگاميکه خدا فرشتگان را آگاه ساخت که آنها به انسان در خلال امتحان خدمت خواهند کرد- محافظت از آنها، هدايت بادها، تقسم باران و رزق و غيره- شيطان تنها کسى بود که از "سجده کردن" امتناع کرد (۲:۳۴، ۱۵:۳۱، ۳۸:۷۴). جفت آدم با خصوصيات زنانه، از آدم درست شد، و خدا دومين انسان را براى بدن او تعيين کرد. در حالى که بدن خالى ( بدون روح) آدم و حوا روى زمين بود، روح آنها يعنى شخص واقعى، در بهشت اقامت داشت. آدم و حوا در بهشت باقى ماندند تا ماداميکه از دستورات خدا پيروى ميکردند. هنگاميکه در عوض به شيطان گوش دادند، آنها طبيعت پر ازعيب انسان را در همه ما نشان دادن، و بلافاصله متعلق به سلطنت شيطان در زمين شدند- "بدن آنها بر ايشان نمايان شد" (۷:۲۰، ۲۰:۱۲۱). و بقيه تاريخ است.


اثبات صحت:
جسمى، قابل لمس، انکار ناپذير
با فرارسيدن عصر کامپيوتر، کشف ميکنيم که کد رياضى قرآن "يکى از بزرگترين معجزات" است همانطور که در سوره ۷۴ آيات  ۳۵- ۳۰ نوشته شده است. در حالى که معجزاتى که به رسولان قبلى داده شده از نظر زمانى و مکانى محدود بودند، اما معجزه قرآن هميشگى است. فقط عده کمى از مردم شاهد معجزات موسى و عيسى (ع) بودند، اما معجزه قرآن را هر کسى در هر زمانى ميتواند مشاهده کند. بعلاوه، معجزه قرآن صحت همه معجرات پيشين را ثابت ميکند (۵:۴۸).
همانطوريکه در ضميمه ۱ شرح داده شده، معجزه رياضى قرآن بر روى عدد "۱۹" قرار دارد. ، کلمه "خدا در قرآن ۲۶۹۸ مرتبه تکرار شده است. اين مجموع مضربى از ۱۹ است. بعلاوه، هنگاميکه شماره سوره هايى را که در آنها کلمه "خدا" آمده است، با هم جمع کنيم، مجموع ميشود ۱۱۸۱۲۳، که باز هم مضربى از ۱۹ است (۱۹× ۶۲۱۷).


اثبات صحت براى امتحان خواننده
بعلاوه انشاء رياضى خارق العاده قرآن، تعداد زيادى از حقايق قرآنى را مى يابيم که بوسيله علم جديد، ثابت شده يا بطور فرضيه وجود دارد. اين هم چند مثال از چنين اطلاعات علمى پيشرفته:
۱.  زمين ثابت و بدون حرکت نيست؛ مدام در حال حرکت است) ۲۷:۸۸).
۲.خورشيد منبع نور است، در حالى که ماه نور را منعکس ميکند (۱۰:۵، ۲۵:۶۱، ۷۱:۱۶).
۳.هنگاميکه به آسمان صعود ميکنيم، مقدار اکسيزن کم ميشود (۶:۱۲۵)
۴. فرضيه "انفجار عظيم" تاييد شده است (۲۱:۳۰).
۵. فرضيه "گشترش جهان" تاييد شده است (۵۱:۴۷).
۶. جهان از توده گازى آغاز شد (۴۱:۱۱).
۷. تکامل يک واقعيت است؛ در هر گروهى، تکامل يک سلسله مراتب هدايت شده الهى است (۷:۱۱، ۱۵:۲۸ ,۲۹-۱۵:۲۸، ۱۸:۳۷، ۲۱:۳۰، ۲۴:۴۵، ۹-۳۲:۷، ۱۴-۷۱:۱۳) .
۸. اسپرم مرد جنس نوزاد را تعيين ميکند (۴۶-۴۵: ۵۳)  .

بدون هيچ نکته غير منطقى
معجزه آساست که هيچ نکته غير منطقى در قرآن وجود ندارد. اين موضوع بخصوص بسيار مهم است هنگاميه در نظر داشته باشيم که قرآن در زمانى وحى شد که خرافات و جهالت حکم فرما بود. براى مثال، يکى از طلاب قابل احترام در ميان مسلمانان سنتى، ابن کثير است که در يکى از نوشته هاى مشهور او که قرنها بعد از زمان پيغمبر نوشته شده، ميخوانيم که کره زمين بر روى ۰۰۰،۴۰ شاخهاى گاو عظيم الجثه اى قرار دارد که بر روى نهنگ بسيار بزرگى قرار گرفته است (به تفسير آيه ۶۸:۱ توسط اين کثير توجه کنيد).
فقط چند سال پيش در سال ۱۹۷۵، و در همان مکانى که قرآن نزل شد، مدير دانشگاه اسلامى مدينه، در عربستان سعودى، شيخ عبدالعزيز بن باز، اعلام داشت که زمين مسطح است و بدون حرکت (به قسمتى از کتاب او در زير توجه کنيد)

من مطبوعات الجامعه الاسلاميه الادله النقليه و الحسيه بالمدينه المنوره ۱۳۹۵ ه على جريان الشمس و سکون الارص
عبدالعزيز بن باز
ولو کانت الارض تدور ما يزعمون لکانت البلدان ، و اجلبال ، و الاشجار ، و الانهار ، و البحار لا قرار لما ، و لشاهد الناس البلدان المغربيه فى المشرق ، و المشرقيه فى المغرب ، و لتغيرت القبله على الناس حى لا يقرلها قرار
ترجمه کتاب بن باز صفحه ۲۳: اگر همانطور که ادعا ميکنند کره زمين ميچرخد، کشورها، کوهها، درختان، درياچه ها و اقيانوسها ته نخواهند داشت و مردم خواهند ديد که کشورهاى شرقى به طرف غرب حرکت ميکنند و کشورهاى غربى به طرف شرق ميروند.


خوشبختى مطلق : اکنون و براى هميشه
يکى از ناياب ترين هدفهاى هر انسانى "خوشبختى" است. قرآن رمز خوشبختى مطلق را هم در اين دنيا، و هم براى هميشه آشکار ميسازد. از قرآن مى آموزيم که خوشبختى مطلقا به کيفيت روح ارتباط دارد. بنابراين، بدنى که هر موفقيت مادى را که ميخواهد بدست مى آورد- ثروث، قدرت، معروفيت و غيره- اغلب متعلق به شخص بدبختى است. خوشبختى مطلقا به درجه رشد و تکامل روح، يعنى شخص اصلى، بستگى دارد. قرآن راهنماى کاملى است جهت خوشبختى مطلق هم براى جسم و هم براى روح، هم در اين دنيا و هم در آخرت ابدى . در بسيارى از آيات اين کتاب ثابت شده، خدا شخصآ خوشبختى را براى مومنان تضمين ميکند، هم حالا و هم براى هميشه.

مسلما، ياران خدا، نه از چيرى بترسند،
و نه غمى خواهند داشت.
آنها کسانى هستند که ايمان دارند
و پرهيزکار هستند.
براى آنها است لذت و خوشبختى در اين دنيا، و در آخرت.
اين قانون غير قابل تغيير خدا است.
اين است پيروزى واقعى. [سوره: ۱۰  آيات   ۶۴-۶۲]

همه مؤمنان يک دين قابل قبول را تشکيل مى دهند
همانطور که از آخرين پيغام آفريدگار انتظار ميرود، يکى از موضوعات برجسته قرآن دعوت همه مؤمنان به وحدت است، فرق گذاشتن بين رسولان خدا مکررا منع شده است. اگر موضوع پرستش يکى باشد، در ميان همه مؤمنان وحدت مطلق حکمفرما خواهد بود. اين عامل انسانى، يعنى تعصب نشان دادن نسبت به انسانهاى بى قدرتى مانند مقدسين و خود را وقف آنها کردن است که باعث جدايى، نفرت، و جنگهاى تلخى در ميان مؤمنان ميشود. مؤمنان هدايت شده خود را وقف تنها خدا ميکنند، و از ديدن مؤمنان ديگرى که خود را وقف تنها خدا کرده اند، خوشحال ميشوند، بدون در نظر گرفتن اسمى که آن مؤمنان دين خود را ميخوانند.

مسلما، کسانى که ايمان دارند،
کسانى که يهودى هستند، مسيحيان،
و تازه کيشان؛ هر کسى که
(۱) به خدا ايمان داشته باشد،
(۲) به روز آخر ايمان داشته باشد، و
(۳) پرهيزکار باشد،
پاداش خود را از پروردگارشان دريافت خواهند داشت؛
آنها نه از چيزى بترسند، و نه غمى خواهند داشت. [۵:۶۹، ۲:۶۲]


کشف این معجزه نشانه ظهور عصر جديدى است- عصرى که پيغامهاى خدا که بواسطه همه پيغمبرانش تحويل داده شده اند در يک پيغام يکى ميشوند. تنها دين خدا، "تسليم،" بر همه اديان ديگر مسلط خواهد شد (۹:۳۳؛ ۴۸:۲۸؛ و ۶۱:۹). اديان به فساد کشيده شده از بين خواهند رفت، و "تسليم" حکم فرما خواهد شد. اين آرزوهاى پوچ يک شخص يا گروهى از مردم نيست؛ اين قانون غير قابل اجتناب خدا است (۳:۱۹؛ ۹:۳۳؛ ۴۱:۵۳؛ ۴۸:۲۸ ؛ ۶۱:۹ ؛ ۱۱۰:۱).
رشاد خليفه
۲۶ رمضان سال ۱۴۰۹


"مقدارعددى"چيست
هنگاميکه قرآن وحى شد، ۱۴ قرن پيش، اعدادى که امروزه ميشناسيم وجود نداشتند. در آن زمان از روشى عمومى پيروى ميشد که از حروف عربى، عبرى، آرامى، و يونانى بعنوان اعداد استفاده ميشد. عدد تعيين شده براى هر حرف "مقدار عددى" (حساب ابجد، يا حساب جمل آن حرف است. مقدار عددى حروف الفباى عربى در جدول ۷ نشان داده شده است.
جدول۷:مقدارعددىحروف الفبا،

 

 أ

۱

    ى

 ۱۰

ط

۹

ح

۸

   ز

۷

    و

۶

   هـ

۵

    د

۴

  ج

۳

        ب

۲

    ق

۱۰۰

 ص

۹۰

  ف

۸۰

   ع

۷۰

  س

۶۰

   ن

۵۰

    م

۴۰

   ل

۳۰

        ك

۲۰

    غ

۱۰۰۰

  ظ

۹۰۰

 ض

۸۰۰

    ذ

۷۰۰

   خ

۶۰۰

  ث

۵۰۰

   ت

۴۰۰

  ش

۳۰۰

         ر

۲۰۰

Last Updated on Saturday, 11 February 2012 14:09
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack